การบริหารการวิจัยในมหาวิทยาลัย

  ติดต่อ

  การบริหารการวิจัยคงจะมิใช่ทำเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ทำเพื่อวางรากฐานของอนาคต ให้การทำวิจัยมีการพัฒนาต่อไป การทำวิจัยในอนาคตจะต้องดีกว่าการทำวิจัยในปัจจุบัน สำหรับข้ออุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งมีในปัจจุบันจะต้องหายไปในอนาคต  

ผมขออ้างอิงจากบทความ “มหาวิทยาลัยวิจัย” อีกครั้งครับ < Link >

                  "การบริหารการวิจัยจะต้องใช้หลักการบริหารเพื่อการพัฒนาเสมอไป 
         การบริหารการวิจัยคงจะมิใช่ทำเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ทำเพื่อวาง
         รากฐานของอนาคต ให้การทำวิจัยมีการพัฒนาต่อไป การทำวิจัยในอนาคต
         จะต้องดีกว่าการทำวิจัยในปัจจุบัน สำหรับข้ออุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งมีในปัจจุบัน
         จะต้องหายไปในอนาคต

                  การบริหารงานอาจมองเป็น 2 มิติ คือ
                  มิติที่ 1  การบริหารงานในแนวราบ การบริหารในมิติที่เป็นแนวราบ
         อาจมองเห็นเป็นภาพในการบริหารระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งการบริหารในแนว
         ราบนี้อาจเป็นการบริหารที่ใช้ผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ระดับคณะ

                  มิติที่ 2  การบริหารงานในแนวดิ่ง การบริหารในแนวดิ่งก็จะต้องเป็น
         การบริหารซึ่งต้องผ่านคณะและภาควิชาต่าง ๆ   ซึ่งบุคคลที่สำคัญที่สุด
         ในการบริหารในแนวดิ่งนี้ คือ หัวหน้าภาควิชาและคณบดี ซึ่งมีหน้าที่ที่จะ
         ต้องสัมผัสกับรูปการบริหารการวิจัยในระดับต่าง ๆ"

สุดท้าย ผมขอฝากคิดเป็นการบ้านเรื่อง “คณบดีและหัวหน้าภาควิชา กับการบริหาร QA และ KM” อีกหนึ่งเรื่องด้วยครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

หมายเลขบันทึก: 4282, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-21 20:26:27+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยวิจัย#หัวหน้าภาควิชา#คณบดี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)