แขวนกระจกส่องหน้าบานเล็ก ไว้ใกล้รังกล้วยไม้ หรือในที่เลี้ยงต้นไม้ เมื่อเวลาลมพัดกระจกจะแกว่งไปมาเกิดแสงวาววับ สามารถไล่ตัวแมลงไม่ให้เข้ามาใกล้ หรือมากัดกินใบและดอกได้