เมื่อต้องการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักไว้เพาะปลูก ให้วางเกลี่ยบนกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆ ผึ่งลมให้แห้ง อย่านำเอาตากแดดเมื่อแห้งแล้ว เก็บใส่ถุงผ้าเก็บไว้ในที่โปร่ง เมื่อถึงฤดูเพาะจึงนำมาเพาะ