คิดมาเรื่อยๆ เรื่อง สรรพนาม กับ การ "ฟัง" ความเห็น ว่าน่าจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในระดับสูง ทีเดียว โดยเฉพาะในสังคมที่ผู้คนชื่นชมวรรณะ

    สรรพนามที่เปลี่ยนไปจาก "คุณ" เป็น "ท่าน"  เป็น "ท่านอาจารย์" ดูผาดๆ ก็ธรรมดา ผู้คนก็เรียกกันไม่เห็นจะต้องคิดมาก มันอาจเป็นสิ่งที่เขานึกอยากเรียกเพื่อแสดงว่า ได้ "รู้จัก" บางอย่าง เกี่ยวกับคนถูกเรียก ว่า ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ทางการศึกษา หรืออาจเพราะเขามีประสบการณ์ว่า   ในสังคมบางที่ บางแห่ง ถ้าไม่เรียกเช่นนั้น เผลอๆ คนถูกเรียกหน้าตึง ก็มีให้เห็นถมไป เพราะมันเหมือนกับลืม ยกย่องให้เกียรติ

   แต่ตัวเองมักจะรู้สึกสะกิดใจหน่อยๆ ถ้าคนเคยคุ้น เมื่อไหร่ถูกเปลี่ยนจาก ชื่อธรรมดา เพิ่ม คำว่า "คุณ" ว่า ดูเหมือนว่าช่องว่างระหว่างกันคงกว้างขึ้น คนเรียกคงไม่รู้สึกสนิทเท่าเดิม

   แล้วถ้าเพิ่มคำว่า "อาจารย์" เข้าไป ในท่ามกลางสาธารณะ จะยิ่งเหมือนเขามาเตือนนะว่า "อย่าทำอะไรหละหลวม ส่อเค้า "หลุด" เพราะหมวก "อาจารย์" ถูกวางครอบลงหัวแล้ว

  ยิ่งมีคำรุ่มร่ามขยาย เติม เป็น "ท่านอาจารย์" เลยยิ่งเหมือนขึ้นหิ้ง จะพูดจะจาอะไรด้วยก็คิดทบทวนแล้ว ทบทวนอีก จะพูดด้วยดีไหม เผลอๆ ทำเป็นลืมๆ เรื่องที่จะพูดไปซะ เลิกพูดก็ไม่ต้องกังวลว่าพูดถูกไม่ถูก ที่เคย ลปรร อย่างรื่นเริง ก็ต้องกลับไปคิดก่อนวันสองวัน แล้วค่อยเข้าไปตอบ

   ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง การเป็น "คุณ" กับการเป็น "ท่านอาจารย์" ก็เท่ากับเป็นการยกหมวกขึ้นบังหน้า คนเห็นตัวก็เห็นหมวก ไม่ใช่เห็นสีหน้าในฐานะ ที่เป็นบุคคล ของคนหนึ่งคน ไปซะงั้น น่ะซิ สุดท้ายถ้าความคิดเห็นก็ต้องถูกฉาบสีไว้ก่อนอ่านอย่างนั้นแล้ว การเรียนรู้จะเกิดอิสระทางปัญญากันได้เมื่อไหร่

   ทบทวนอยู่เรื่อยๆ ว่า ในสังคมไทยทั่วไปทุกวันนี้ผู้คนก็มักจะเคลือบๆ ด้วยอะไรๆ ที่วาววับ ฉาบกันด้วยน้ำตาล(ฟอกสี) เวลาจะเรียกกันสักครั้ง จึงต้องเรียกกันเป็น "ท่าน" ให้ดูฟุ่มเฟือยเข้าไว้ จนถูกหล่อหลอมเข้าเป็นคำธรรมดาพบเห็นทั่วไป รวมทั้งในสังคมแห่งปัญญาด้วย

   จะทักท้วงใครๆ ว่าอย่าเรียก เป็น "ท่านอาจารย์" ก็ยังค้านตัวเองว่า ก็แค่สรรพนาม ถ้ายังไปยึดติดว่า คนอื่นต้องมาเรียกตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ ก็แสดงว่า ยังหลงมั่นกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้และไม่มีเมตตากับคนเรียกเอาเสียเลยเพราะยังไปกำหนดบังคับใจคน

   เมื่อใครพอใจเรียกตัวเองอย่างไรก็ต้องยินดีให้เขาเรียกเพื่อเป็นการให้อิสระกับคนอื่น ในเมื่อในใจของตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นใคร ทำอะไร และยินดีกับธารปัญญาแห่งนี้ ยินดีกับการ ลปรร กับคนทุกคน โดยไม่ไปดูที่หมวกของเขาสักหน่อย..สรรพนามสำหรับตัวเองไมได้สัมพันธ์กับการฟังความเห็นแล้ว...ต่อไปข้างหน้า ใครจะมาเรียกว่าเป็นอื่น ก็ย่อมจะเต็มใจ...เพราะก็แค่สิ่งสมมตินี่นา

  ก็ยังคิดเรื่อยๆ..นะ