-"ONE  TAMBON  ONE  PRODUCT (OTOP)" วันนี้เป็นเรื่องราวของ "วิสาหกิจชุมชนผลิตบ้านเรือนไทย ตำบลพรานกระต่าย" ครับ.....จำได้ว่าเคยได้พาท่านไปเยี่ยมกลุ่มนี้กันมาบ้างแล้ว....แต่วันนี้เมื่อได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยม "ลุงสมบูรณ์ ไชยรังษี" อีกครั้ง.....จึงขอเก็บภาพกิจกรรม ดี ดี ของกลุ่มมาให้ได้ชมกัน...ผมว่า....กว่าจะ "รวมเศษไม้และกะลา....มาบวกกับ..ภูมิปัญญา...เท่ากับ...สินค้า OTOP" ได้แบบนี้....มันไม่ง่ายเลยนะครับ!!!!!!

1.ไปถึงก็ได้รับการต้อนรับด้วย "รอยยิ้ม" ของ "ช่างบูรณ์" ผู้ที่สร้างสรรค์..งานศิลป์....ต่าง ๆ ให้ได้เป็นที่รู้จักกันในวงการ.....สินค้า"OTOP" ครับ...

2.วันนี้มี..."สินค้า"...เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งแล้วครับ...สำหรับ.."การเพ้นท์ลายกระจก" ซึ่งกำลังจะพัฒนาไปสู่สินค้าตัวใหม่..ครับ....

3.นี่ไงครับ......เศษไม้......และกะลา(มะพร้าว).....งานนี้ติดตามชมเบื้องหลังการถ่ายทำแบบ "ตัวต่อตัว" เลยหละครับ.....ช่วยกัน...."ล้วง"..."แคะ" ..."แกะ"...."เกลา"...ผสมกับภูมิปัญญาแบบไทย ๆ ....แล้วจึงได้กลายเป็น........

4.สินค้า "OTOP" เหล่านี้...ล้วนแต่....ได้มาจาก....เศษไม้...กะลา...บวกกับภูมิปัญญา...จริง ๆ ครับ!!!!!!

         สำหรับวันนี้....

                                               สวัสดีครับ......

                                                                                           เพชรน้ำหนึ่ง

                                                                                           03/03/2554