ร่วมประสานงานกับ กศน.ตำบล

การทำงานร่วมกับชุมชน

วันศุกร์ที่ ๒๕ ก.พ.๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. น.ส.สุภาพ  ไกรทอง ได้ลงพื้นที่ร่วม กับ น.ส.อัจฉรีญาธร  นพวัชร์บวรภัค ไปที่ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลท่าวาสุกรี ได้ประสานงานกับพระภิกษุและคณะกรรมการ กศน.ตำบลท่าวาสุกรีเพื่อจัดทำป้ายประวัติวัดกุฎีทอง ร่วมกันเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประวัติวัดกุฎีทอง เพื่อ จัดทำตลาดน้ำในอนาคตต่อไปได้ร่วมมือกันเป็นที่เรียบร้อยดี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรม กศน.ความเห็น (0)