• ที่สิบสอง สิงหา เวียนมาถึง
      คล้ายวันซึ่ง ราชสมภพ สบสมัย
      องค์พระรา- ชินีนาถ ของชาติไทย
      ทรงเป็นใหญ่ ในบรรดา แม่สากล

ทรงเป็นแบบ การสร้างสรรค์ อันประเสริฐ
ทรงเป็นเลิศ ทรงแผ่เผื่อ เกื้อก่อผล
แก่ประชา ทั่วหล้าโลก ยิงยินยล
ทั่วสากล สดุดี ทุกวี่วัน

ถวายพระพร ตอนวันคล้าย ราชสมภพ
ขอทรงสบ ทรงสุข เกษมสันต์
เจริญชนม์ ยืนยิ่งอยู่ คู้ราชัน
เป็นมิ่งขวัญ แก่ประชา ทั่วธานี

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  “เครื่องหมาย ? คำถามเดี่ยว”

ประพันธ์ 3 สิงหาคม 2549