ตารางจองเวลาติวรายบุคคล

dr.kridsada
ให้จองได้และมาตามเวลาจองนะครับ

 วิธีจอง ให้แก้ไข ลงข้อความแล้วบันทึก

WEEK NINE  AUGUST - 13, 2006               บุญเรือน โสภา

DATE-TIME

  NAME REMARK
1300-1400 คนที่ 1 ชนม์ฌานท์ ใจเสงี่ยม 15  MIN. EACH 
  คนที่ 2 กรวรรณ  เพชรอาวุธ 15  MIN. EACH 
  คนที่ 3 บุญเรือน โสภา 15  MIN. EACH 
  คนที่ 4  ธนยศ  พุทธศาสตร์ 15  MIN. EACH 
1400-1500 คนที่ 5  สุรีรัตน์  วงษ์สุวรรณ 15  MIN. EACH 
  คนที่ 6 กรรณิการ์  บัวแย้ม 15  MIN. EACH 
  คนที่ 7  สุดจิตร  เมืองเกษม 15  MIN. EACH 
  คนที่ 8 ถนอมศรี เตมานุวัตร์ 15  MIN. EACH 
1500-1530 คนที่ 9  พิศาล  ทรนงพิทักษ์กุล 15  MIN. EACH 

คนที่ 10  เชิญวิทย์  เรืองฤทธิ์

คนที่ 11 ภราดร  จินดาวงศ์

 

    WEEK NINE  AUGUST - 20, 2006 

 

DATE-TIME

 NAMEREMARK
1300-1400คนที่1ชนม์ฌานท์ ใจเสงี่ยม15  MIN. EACH 
 คนที่2กรวรรณ  เพชรอาวุธ15  MIN. EACH 
 คนที่3บุญเรือน โสภา15  MIN. EACH 
 คนที่4 ธนยศ  พุทธศาสตร์15  MIN. EACH 
1400-1500คนที่5 สุรีรัตน์  วงษ์สุวรรณ15  MIN. EACH 
 คนที่6กรรณิการ์  บัวแย้ม15  MIN. EACH 
 คนที่7 สุดจิตร  เมืองเกษม15  MIN. EACH 
 คนที่8ถนอมศรี เตมานุวัตร์15  MIN. EACH 
1500-1530คนที่9 พิศาล  ทรนงพิทักษ์กุล15  MIN. EACH 

คนที่ 10  เชิญวิทย์  เรืองฤทธิ์

คนที่ 11 ภราดร  จินดาวงศ์

              

DATE-TIME

  NAME REMARK
1300-1400 คนที่ 1   15  MIN. EACH 
  คนที่ 2   15  MIN. EACH 
  คนที่ 3   15  MIN. EACH 
  คนที่ 4   15  MIN. EACH 
1400-1500 คนที่ 5   15  MIN. EACH 
  คนที่ 6   15  MIN. EACH 
  คนที่ 7   15  MIN. EACH 
  คนที่ 8   15  MIN. EACH 
1500-1530 คนที่ 9   15  MIN. EACH 

  WEEK NINE  AUGUST - 27, 2006         

       

DATE-TIME

 NAMEREMARK
1300-1400คนที่1ชนม์ฌานท์ ใจเสงี่ยม15  MIN. EACH 
 คนที่2กรวรรณ  เพชรอาวุธ15  MIN. EACH 
 คนที่3บุญเรือน โสภา15  MIN. EACH 
 คนที่4 ธนยศ  พุทธศาสตร์15  MIN. EACH 
1400-1500คนที่5 สุรีรัตน์  วงษ์สุวรรณ15  MIN. EACH 
 คนที่6กรรณิการ์  บัวแย้ม15  MIN. EACH 
 คนที่7 สุดจิตร  เมืองเกษม15  MIN. EACH 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชั้นเรียน-วิธีการวิจัย ภาค2/2549

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#qm

หมายเลขบันทึก: 42869, เขียน: 05 Aug 2006 @ 19:24 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 01:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)