เมื่อสองวันก่อนหัวหน้างานอายุรกรรมมาคุยในห้องเกี่ยวกับการทำ From  Rutine  to  Research ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เขียนไว้แต่ขาดAction  plan ซึ่งยังคงนิ่งอยู่ตามที่คาดไว้       คุณหมอเสือมีไอเดียในการเก็บข้อมูลทางด้านวัณโรคกับญาติผู้ป่วยในซึ่งจะดูจากหอผู้ป่วยต่างๆ        ดิฉันเห็นด้วยอย่างมากเพราะจะตอบสนองต่อนโยบายกรม กระทรวง สธ และงานของเรา     มีการประสานกับโครงการTUC     ดิฉันคาดว่าถ้าสามารถสื่อสารระหว่างพยาบาลที่ดูแลให้เข้าใจประเด็นปัญหา    เราน่าจะเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อีกมาก     ดิฉันกำลังให้ทางพีซีทีอายุรกรรมมาแจ้งในรายละเอียดและจะเล่าให้ผู้ที่สนใจทราบครั้งต่อไปค่ะ       คุณหมอกำลังสร้างทีมที่สามารถเขียนโคงการได้ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศโดยจะมีการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยใหม่ๆเช่นรังสิต  มศว.เป็นต้น     ดิฉันทราบคร่าวๆจากคุณจันทราว่าทีม พีซีทีอายุรกรรมactive มาก     เลขาก็เก่ง     หัวหน้าตึกก็มีผลการพัฒนาทุกๆตึก    เราจะเก็บไว้ให้ พรพ.มาดูCQIของเราในเดือนเมษา 50ค่ะ

กรุณาอย่าเพิ่งบ่นนะคะว่ามาอีกแล้วเหรอ ?     ครั้งที่แล้วฉันยังไม่หายเหนี่อยเลย