ขอความรู้และความเห็น

         คุณสำรวยถามผมมาตามในนี้     ผมตอบไม่ได้     จึงเอามาถามต่อ     ว่าใครมีประสบการณ์การทำหนังสือทำมือรวบรวมเรื่องจาก บล็อก ของตนแจกเพื่อนฝูงบ้าง

         ผมเป็นคนชอบให้ผู้คนช่วยตัวเอง     คนที่ไม่ช่วยตัวเองผมไม่อุ้ม     จึงไม่มีประสบการณ์แจกหนังสือใดๆ  

          สคส. จะเอาเรื่อง KM วันละคำ ของผม พิมพ์เป็นหนังสือขายตอนปลายปีนี้ครับ     ย้ำว่าขาย ไม่แจก

วิจาณ์ พานิช

๕ สค. ๔๙