ถวายพระพรในหลวง

  ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ชั่วนิรันดร์  
  • หกสิบปี ที่พระองค์ ทรงครองราชย์
   ทรงมุ่งมาด ทรงธรรม นำกุศล
   ทรงแผ่พระ บุญญาฯ มาถึงชน
   บารมี พระมากล้น ชนชื่นเย็น

ขอพระองค์ ทรงคลาย หายประชวร
เมื่อพระองค์ ทรงพระสรวล อยากใคร่เห็น
ทรงเป็นสุข ทุกไทยทั่ว หายลำเค็ญ
ประชาเย็น เย็นศิระ เพราะพระบริบาล

ขอพระองค์ จงทรงพระ เจริญยิ่ง
ขอศักดิ์สิทธิ์ ทุกสิ่ง ทุกสถาน
ดลบันดาล แก่องค์ พระภูบาล
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ชั่วนิรันดร์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  “เครื่องหมาย ? คำถามเดี่ยว”

ประพันธ์ 3 สิงหาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog's นายเขียน

คำสำคัญ (Tags)#บทประพันธ์#ร้อยกรอง#ในหลวง#ถวายพระพร#60ปีครองราชย์#ทรงพระประชวร

หมายเลขบันทึก: 42871, เขียน: 05 Aug 2006 @ 19:48, แก้ไข, 13 Jun 2012 @ 17:46, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1695, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (100)

  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.167
เขียนเมื่อ 17 Dec 2009 @ 15:16

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.167
เขียนเมื่อ 17 Dec 2009 @ 15:17

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.167
เขียนเมื่อ 17 Dec 2009 @ 15:17

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.167
เขียนเมื่อ 17 Dec 2009 @ 15:18

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.167
เขียนเมื่อ 17 Dec 2009 @ 15:18

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.167
เขียนเมื่อ 17 Dec 2009 @ 15:19

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.167
เขียนเมื่อ 17 Dec 2009 @ 15:19

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.167
เขียนเมื่อ 17 Dec 2009 @ 15:20

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.167
เขียนเมื่อ 17 Dec 2009 @ 15:21

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.167
เขียนเมื่อ 17 Dec 2009 @ 15:21

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.167
เขียนเมื่อ 17 Dec 2009 @ 15:22

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.167
เขียนเมื่อ 17 Dec 2009 @ 15:23

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.167
เขียนเมื่อ 17 Dec 2009 @ 15:23

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.167
เขียนเมื่อ 17 Dec 2009 @ 15:24

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.167
เขียนเมื่อ 17 Dec 2009 @ 15:24

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.167
เขียนเมื่อ 17 Dec 2009 @ 15:25

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.2
เขียนเมื่อ 19 Dec 2009 @ 14:57

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.2
เขียนเมื่อ 19 Dec 2009 @ 14:59

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.2
เขียนเมื่อ 19 Dec 2009 @ 15:00

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.2
เขียนเมื่อ 19 Dec 2009 @ 15:01

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุข

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.2
เขียนเมื่อ 19 Dec 2009 @ 15:02

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.2
เขียนเมื่อ 19 Dec 2009 @ 15:02

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.2
เขียนเมื่อ 19 Dec 2009 @ 15:03

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.2
เขียนเมื่อ 19 Dec 2009 @ 15:03

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

IP: xxx.53.98.2
เขียนเมื่อ 19 Dec 2009 @ 15:05

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.2
เขียนเมื่อ 19 Dec 2009 @ 15:05

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.2
เขียนเมื่อ 19 Dec 2009 @ 15:06

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.2
เขียนเมื่อ 19 Dec 2009 @ 15:06

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.2
เขียนเมื่อ 19 Dec 2009 @ 15:07

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.2
เขียนเมื่อ 19 Dec 2009 @ 15:08

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.2
เขียนเมื่อ 19 Dec 2009 @ 15:08

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.2
เขียนเมื่อ 19 Dec 2009 @ 15:08

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.2
เขียนเมื่อ 19 Dec 2009 @ 15:10

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

ข้าราชการ กอง พธ.สกอ.
IP: xxx.123.164.189
เขียนเมื่อ 22 Dec 2009 @ 13:21

ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้งในพระ ปรีชาชาญ ทุกวานวัน ๖๐ ปี เวียนบรรจบ สบสมัย ผองชาวไทย ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์ น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญ ขอจง “ ทรงพระเจริญ”

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.139
เขียนเมื่อ 27 Dec 2009 @ 11:22

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.139
เขียนเมื่อ 27 Dec 2009 @ 11:22

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.139
เขียนเมื่อ 27 Dec 2009 @ 11:24

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.139
เขียนเมื่อ 27 Dec 2009 @ 11:24

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณา

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.139
เขียนเมื่อ 27 Dec 2009 @ 11:25

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.139
เขียนเมื่อ 27 Dec 2009 @ 11:25

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.139
เขียนเมื่อ 27 Dec 2009 @ 11:25

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.139
เขียนเมื่อ 27 Dec 2009 @ 11:26

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.139
เขียนเมื่อ 27 Dec 2009 @ 11:26

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.139
เขียนเมื่อ 27 Dec 2009 @ 11:27

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.139
เขียนเมื่อ 27 Dec 2009 @ 11:27

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.139
เขียนเมื่อ 27 Dec 2009 @ 11:28

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.139
เขียนเมื่อ 27 Dec 2009 @ 11:28

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.139
เขียนเมื่อ 27 Dec 2009 @ 11:29

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.139
เขียนเมื่อ 27 Dec 2009 @ 11:29

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุขมาสู่ปวงชน

ข้าราชการ กอง พธ.สกอ.
IP: xxx.123.166.210
เขียนเมื่อ 28 Dec 2009 @ 10:58

ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้งในพระ ปรีชาชาญ ทุกวานวัน ๖๐ ปี เวียนบรรจบ สบสมัย ผองชาวไทย ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์ น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญ ขอจง “ ทรงพระเจริญ”

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.0
เขียนเมื่อ 30 Dec 2009 @ 11:26

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.0
เขียนเมื่อ 30 Dec 2009 @ 11:27

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.0
เขียนเมื่อ 30 Dec 2009 @ 11:28

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.0
เขียนเมื่อ 30 Dec 2009 @ 11:28

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.0
เขียนเมื่อ 30 Dec 2009 @ 11:29

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.0
เขียนเมื่อ 30 Dec 2009 @ 11:30

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณา

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.0
เขียนเมื่อ 30 Dec 2009 @ 11:30

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.0
เขียนเมื่อ 30 Dec 2009 @ 11:31

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.0
เขียนเมื่อ 30 Dec 2009 @ 11:31

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.0
เขียนเมื่อ 30 Dec 2009 @ 11:31

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.0
เขียนเมื่อ 30 Dec 2009 @ 11:32

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.0
เขียนเมื่อ 30 Dec 2009 @ 11:32

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.0
เขียนเมื่อ 30 Dec 2009 @ 11:33

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.0
เขียนเมื่อ 30 Dec 2009 @ 11:33

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

ข้าราชการ กอง พธ.สกอ.
IP: xxx.47.189.45
เขียนเมื่อ 06 Jan 2010 @ 16:38

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน ตลอดกาลนานเทอญ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.252
เขียนเมื่อ 15 Jan 2010 @ 15:00

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.252
เขียนเมื่อ 15 Jan 2010 @ 15:03

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.252
เขียนเมื่อ 15 Jan 2010 @ 15:03

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณา

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.252
เขียนเมื่อ 15 Jan 2010 @ 15:04

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.252
เขียนเมื่อ 15 Jan 2010 @ 15:04

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.252
เขียนเมื่อ 15 Jan 2010 @ 15:05

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.252
เขียนเมื่อ 15 Jan 2010 @ 15:05

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.252
เขียนเมื่อ 15 Jan 2010 @ 15:06

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.252
เขียนเมื่อ 15 Jan 2010 @ 15:06

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.252
เขียนเมื่อ 15 Jan 2010 @ 15:06

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.252
เขียนเมื่อ 15 Jan 2010 @ 15:07

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.252
เขียนเมื่อ 15 Jan 2010 @ 15:08

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.252
เขียนเมื่อ 15 Jan 2010 @ 15:08

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.252
เขียนเมื่อ 15 Jan 2010 @ 15:08

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุขมาสู่ปวงชน

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.5
เขียนเมื่อ 17 Jan 2010 @ 10:57

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.5
เขียนเมื่อ 17 Jan 2010 @ 10:58

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.5
เขียนเมื่อ 17 Jan 2010 @ 10:59

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.5
เขียนเมื่อ 17 Jan 2010 @ 11:00

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุขมาสู่ปวงชน

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.5
เขียนเมื่อ 17 Jan 2010 @ 11:00

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.189
เขียนเมื่อ 20 Jan 2010 @ 14:50

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.189
เขียนเมื่อ 20 Jan 2010 @ 14:51

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.189
เขียนเมื่อ 20 Jan 2010 @ 14:52

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.189
เขียนเมื่อ 20 Jan 2010 @ 14:53

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.189
เขียนเมื่อ 20 Jan 2010 @ 14:53

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

สำนักงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์
IP: xxx.31.121.67
เขียนเมื่อ 22 Feb 2010 @ 22:04

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

น.ศ.ท. ธีระ ทองสุวรรณ
IP: xxx.47.180.36
เขียนเมื่อ 31 Jul 2010 @ 19:38

ขอให้พระองค์ทรงหาย จากอาการประชวล

นศท.ณัฐนนท์ พรหมแ้ก้ว
IP: xxx.174.118.75
เขียนเมื่อ 31 Jul 2010 @ 21:18

ขอให้พระองค์มีพระชนม์มายุยืนนาน

นศท.พิพัฒน์ ถาวรพร
IP: xxx.143.156.18
เขียนเมื่อ 30 Aug 2010 @ 15:50

ขอให้นายหลวงของเรานั้นมีอายุยื่นนานอยู่คู่ประเทศไทยชาวไทยไปนานๆและขอให้หายจากอาการประชวลโดยเร็ววัย จาก นศท.จทบ.ชพ

นศท.เบนจมิน เปาะเลาะ จทบ.ป.น.
IP: xxx.173.183.56
เขียนเมื่อ 23 Oct 2010 @ 20:27

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์อยู่กับคนไทยตลอดไป

acolyt
IP: xxx.113.97.9
เขียนเมื่อ 24 Nov 2010 @ 08:11

ขอให้ทรงพระเกษมสำราญและหายประชวลในเร็ววัน

ทรงพระเจริญ

thaioffroad
IP: xxx.113.97.9
เขียนเมื่อ 24 Nov 2010 @ 08:13

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ

ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี

ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ

แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ

เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน

รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

ยุพเรศ วงศ์บุญมี
IP: xxx.169.144.143
เขียนเมื่อ 04 Dec 2010 @ 09:01

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาให้ความเห็นและร่วมกันถวายพระพรในหลวง หนึ่งพันกว่าท่านที่ให้ความเห็นและหกพันกว่าท่านที่เข้ามาอ่าน ต่างก็ร่วมกันถวายพระพรจึ

จึงขอตอบขอบคุณรวมๆกันทุกท่านนะครับ  ขอบคุณครับ

ข้าราชการ กอง พธ.สกอ.
IP: xxx.4.160.145
เขียนเมื่อ 27 Feb 2013 @ 09:38

ทรงสั่งฝนจากฟ้ามาสู่ดิน ทรงให้ผันน้ำกินจากเขื่อนใหญ่ทรงผลิตกังหันชัยมาให้ใช้ และทรงให้ปลูกหญ้าแฝกกันดินทรายทรงบรรเลงดนตรีแสนไพเราะ แสนเสนาะเหนือกว่าใครทั้งหลายทรงมุ่งมั่นแต่งเพลงแสนมากมาย ล้วนความหมายเหมาะสมทุกข้อความทรงเปลี่ยนฝิ่นจากไร่มาสู่สวน ไม้ผลล้วนชวนทานชวนให้ถามเปลี่ยนจากภัยสู่ประโยชน์ชวนให้ตาม ทั่วสยามเปลี่ยนได้ด้วยใครกันทรงกีฬาเรือใบรวดเร็วรี่ ทรงนำถี่ชนะเลิศมองหัน ทรงแนะแก้รถติดให้หายพลันทรงให้ผันอากาสกลางเป็นถนน ทรงว่ายน้ำมากล้นลงสู่บ่อให้ต่อท่อไปมาอย่าสับสนทรงสร้างเขื่อนแก้มลิงให้ชุมชน เป็นเหมือนกลกันน้ำท่วมได้อย่างดีทรงแนะให้เลือกคนดีมาเป็นนาย คนทั้งหลายก็พลอยเลิศประเสริฐศรีทรงแนะให้คนไทยมิราวี สามัคคีแล้วไทยเจริญทรงบำบัดเภทภัยภายในชาติแสนประหลาดราบเรียบน่าสรรเสริญภัยทั้งหลายที่คนไทยต้องเผชิญกลับเจริญดีได้เพราะพระบารมี ขอทรงระชนมายุยิ่งยืนนาน ขอประทานพรทั้งหลายในโลกนี้มหาราชย์อัจฉริยะที่ไทยมีทั่วโลกนี้ล้วนเชิดชูพระองค์เอ่ย


ข้าราชการ กอง พธ.สกอ.
IP: xxx.4.160.145
เขียนเมื่อ 27 Feb 2013 @ 09:44

-  ทรงพระเจริญ  ขอให้พระองค์หายจากพระอาการประชวร มีพระวรกายแข็งแรงเพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

-  ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงอยู่เป็นมิ่งขวัญของพวกเราชาวไทย
ไปตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

-  ให้พ่อหลวงอยู่คู่ขวัญชาวไทยยิ่งยืนนาน

  -  ขอให้หายประชวร อายุยิ่งยืนนาน

-  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

-  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

-  ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

-  ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

-  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน ตลอดกาลนานเทอญ

-  ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานมัยสมบูรณ์แข็งแรงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

-  ด้วยอำนาจคุณแห่งพระรัตนตรัยขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเวลาที่รวดเร็วเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

-  ขอพระองค์ทรงพระเจริญพลานามัยสมบูรณ์มีพระวรกายแข็งแรงปราศจากโรคร้ายและทรงเป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาชนชาวไทยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

-  พ่อคือพระประธานให้บ้านสุข พ่อคือพระประมุขความสุขสันต์พ่อให้สิ่งแสนดีทุกวี่วันพ่อคือจันทร์ยามราตรี

-  ขอพระองค์ทรงสถาพร เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทยตราบกัลปวสานพระบารมีแผ่ไพศาล ปกป้องคุ้มครองไทยและปวงชนให้อยู่เย็นสงบสุขและรุ่งเรืองด้วยเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น