ถวายพระพรในหลวง

  ติดต่อ

  ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ชั่วนิรันดร์  
  • หกสิบปี ที่พระองค์ ทรงครองราชย์
   ทรงมุ่งมาด ทรงธรรม นำกุศล
   ทรงแผ่พระ บุญญาฯ มาถึงชน
   บารมี พระมากล้น ชนชื่นเย็น

ขอพระองค์ ทรงคลาย หายประชวร
เมื่อพระองค์ ทรงพระสรวล อยากใคร่เห็น
ทรงเป็นสุข ทุกไทยทั่ว หายลำเค็ญ
ประชาเย็น เย็นศิระ เพราะพระบริบาล

ขอพระองค์ จงทรงพระ เจริญยิ่ง
ขอศักดิ์สิทธิ์ ทุกสิ่ง ทุกสถาน
ดลบันดาล แก่องค์ พระภูบาล
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ชั่วนิรันดร์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  “เครื่องหมาย ? คำถามเดี่ยว”

ประพันธ์ 3 สิงหาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog's นายเขียน

หมายเลขบันทึก: 42871, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-13 17:46:21+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1695, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บทประพันธ์#ร้อยกรอง#ในหลวง#ถวายพระพร#60ปีครองราชย์#ทรงพระประชวร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (100)

  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุข

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด

IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.64.249
เขียนเมื่อ 

ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

จ.ส.อ.กมล พุทธลก
IP: xxx.53.98.233
เขียนเมื่อ 

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้า ฯ ชาวไทย

จ.ส.อ.ชวลิต วงศ์ภูมิ
IP: xxx.53.98.233
เขียนเมื่อ 

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

จ.ส.อ.ถาวร นันตะเงิน
IP: xxx.53.98.233
เขียนเมื่อ 

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

จ.ส.อ.ประสาร บุญญานันท์
IP: xxx.53.98.233
เขียนเมื่อ 

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

จ.ส.อ.ปิยะพงศ์ มูลพงศ์อนุพันธุ์
IP: xxx.53.98.233
เขียนเมื่อ 

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

จ.ส.อ.สมภพ เป้าพานิชย์
IP: xxx.53.98.233
เขียนเมื่อ 

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

จ.ส.อ.สุรศักดิ์ ยาป่าคาย
IP: xxx.53.98.233
เขียนเมื่อ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

จ.ส.อ.สุรศักดิ คล้ายสมบูรณ์
IP: xxx.53.98.233
เขียนเมื่อ 

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

จ.ส.อ.อภิชาติ บุญลำพันธ์
IP: xxx.53.98.233
เขียนเมื่อ 

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

จ.ส.อ.อำนาจ บุญปัน
IP: xxx.53.98.233
เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

ส.อ.กิติภูมิ เผื่อนยิ้ม
IP: xxx.53.98.233
เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ส.อ.จตุพล สายเครื่อง
IP: xxx.53.98.233
เขียนเมื่อ 

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

ส.อ.ชานนท์ คงเจริญ
IP: xxx.53.98.233
เขียนเมื่อ 

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.237
เขียนเมื่อ 

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้า ฯ ชาวไทย

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.237
เขียนเมื่อ 

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.237
เขียนเมื่อ 

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.237
เขียนเมื่อ 

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.237
เขียนเมื่อ 

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.237
เขียนเมื่อ 

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.237
เขียนเมื่อ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.237
เขียนเมื่อ 

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.237
เขียนเมื่อ 

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.237
เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.237
เขียนเมื่อ 

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.67.123
เขียนเมื่อ 

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.67.123
เขียนเมื่อ 

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.67.123
เขียนเมื่อ 

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.172.67.123
เขียนเมื่อ 

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณา

ข้าราชการ กอง พธ.สกอ.
IP: xxx.47.185.132
เขียนเมื่อ 

ธ ทรงเป็นพ่อหลวง ของปวงไทย พระบารมี เกริกไกร แผ่ไพศาล ทุกหย่อมหญ้า ทุกแดนดิน ถิ่นกันดาร ซึ้งในพระ ปรีชาชาญ ทุกวานวัน ๖๐ ปี เวียนบรรจบ สบสมัย ผองชาวไทย ปรีดิ์เปรม เกษมสันต์ น้อมถวาย พระพรชัย องค์ราชันย์ พระมิ่งขวัญ ขอจง “ ทรงพระเจริญ”

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.228
เขียนเมื่อ 

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน

ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.228
เขียนเมื่อ 

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.228
เขียนเมื่อ 

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.228
เขียนเมื่อ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.228
เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.228
เขียนเมื่อ 

ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์

แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไร กันอีกหรือ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.228
เขียนเมื่อ 

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.228
เขียนเมื่อ 

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.228
เขียนเมื่อ 

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นคงสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.228
เขียนเมื่อ 

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.228
เขียนเมื่อ 

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.228
เขียนเมื่อ 

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีให้มีความสุขความเจริญในชีวิตตลอดไป

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.174
เขียนเมื่อ 

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.174
เขียนเมื่อ 

หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะ่ร้องว่า อย่างไร

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.174
เขียนเมื่อ 

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.174
เขียนเมื่อ 

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.174
เขียนเมื่อ 

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.174
เขียนเมื่อ 

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.174
เขียนเมื่อ 

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลก

ร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.174
เขียนเมื่อ 

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.174
เขียนเมื่อ 

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบกู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.174
เขียนเมื่อ 

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.174
เขียนเมื่อ 

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.98.174
เขียนเมื่อ 

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.27
เขียนเมื่อ 

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.27
เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.27
เขียนเมื่อ 

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.27
เขียนเมื่อ 

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.27
เขียนเมื่อ 

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.27
เขียนเมื่อ 

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.27
เขียนเมื่อ 

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณา

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.27
เขียนเมื่อ 

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.27
เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.27
เขียนเมื่อ 

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.27
เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.27
เขียนเมื่อ 

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.27
เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.27
เขียนเมื่อ 

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.27
เขียนเมื่อ 

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.27
เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.27
เขียนเมื่อ 

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.27
เขียนเมื่อ 

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุขมาสู่ปวงชน

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.27
เขียนเมื่อ 

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.167
เขียนเมื่อ 

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้า ฯ ชาวไทย

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.167
เขียนเมื่อ 

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

ข้าราชการ ฉก.ม.2
IP: xxx.53.99.167
เขียนเมื่อ 

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

  รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น