• หกสิบปี ที่พระองค์ ทรงครองราชย์
      ทรงมุ่งมาด ทรงธรรม นำกุศล
      ทรงแผ่พระ บุญญาฯ มาถึงชน
      บารมี พระมากล้น ชนชื่นเย็น

ขอพระองค์ ทรงคลาย หายประชวร
เมื่อพระองค์ ทรงพระสรวล อยากใคร่เห็น
ทรงเป็นสุข ทุกไทยทั่ว หายลำเค็ญ
ประชาเย็น เย็นศิระ เพราะพระบริบาล

ขอพระองค์ จงทรงพระ เจริญยิ่ง
ขอศักดิ์สิทธิ์ ทุกสิ่ง ทุกสถาน
ดลบันดาล แก่องค์ พระภูบาล
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ชั่วนิรันดร์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  “เครื่องหมาย ? คำถามเดี่ยว”

ประพันธ์ 3 สิงหาคม 2549