แวะมาดูเกร็ดดีๆ สำหรับสิ่งดีๆ กันนะคะ

"พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542"