โครงการสัมนาคณะกรรมการ กศน.ตำบล

การทำงานร่วมกับชุมชน

ภาพการจัดกิจกรรม วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.

 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการ กศน.ตำบล มีคณะกรรมการเข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น ๒๑ ตำบล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  กศน.ตำบล (แหล่งเรียนรู้ราคาถูก)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ทักทายๆสบายดีนะ