บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) แต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งเรียนรุ้ราคาถูก:กศนตำบล