ร่วมกิจกรรมโพสาวหาญ

                   วันที่ 23 กุมภาพันธฺ 2554

   จัดกิจกรรม  กศน.ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย

ณ สถานีอนามัยตำบลโพสาวหาญ

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคานหามความเห็น (0)