วันนี้ออกนิเทศ กศน.ตำบลพร้อมกับศึกษานิเทศสำนักงาน กศน. ๒ ท่านคือ อ.ชาญ นพรัตน์ และ อ.ทองพิน ขันอาสา จุดแรกไปที่ กศน.อำเภอเสนา ได้มาคุยกันในเรื่องเอกสารและผลงานที่เป็นร่องรอยการประกันคุณภาพและการมีหลักฐานที่ กศน.ตำบลควรมีทั้งที่แผนการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของหัวหน้า กศน.ตำบล ให้คนที่ไปนิเทศหรือตรวจราชการที่ผ่านไปได้ดู ในช่วงที่ครูที่เป็นหัวหน้า กศน.ตำบลไม่อยู่ให้มีป้ายเขียนบอกไว้ ได้ตัวอย่างบอร์ดที่น่ารักที่หัวหน้า กศน.ตำบลไปขอมาจากบริษัท DTAC มาไว้ติดหน้า กศน.ตำบลเพื่อไว้เขียนบอกว่าหัวหน้า กศน.ตำบลไปไหน เมื่อใครไปหาแล้วไม่พบ

           

กศน.ตำบลจุดแรกที่ไปนิเทศคือ กศน.ตำบลสามกอ และเดินทางต่อไป กศน.ตำบลชายนา แล้วจึงมุ่งหน้าไป กศน.อำเภออุทัย ไปจุดสุดท้ายที่ กศน.ตำบลบ้านหีบ

          

กศน.ตำบลสามกอ เป็น กศน.ตำบลในแนวหน้าแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

กศน.ตำบลชายนา ก็สุดยอด มีความพร้อมและศักยภาพของหัวหน้า กศน.ตำบล เป็นคนที่ทุ่มเทกายใจให้ที่ทำงานแห่งนี้ด้วยการสนับสนุนอย่างดีจากเจ้าอาวาสวัดแก้วสุวรรณ และนายก อบต.ชายนา

        ต่อเนื่องมาถึง กศน.ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย ก็ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นอย่างดี จากการที่ได้พูดคุยกับคุณมยุรี นายกอบต.และคุณบุญชู รองนายกอบต.ได้ชื่นชมหัวหน้า กศน.ตำบลบ้านหีบเป็นอย่างมาก ว่าครูสอนดีมีคนมาเรียนหลายคน อบต.เห็นความตั้งใจของครูแล้วก็อยากสนับสนุนส่งเสริมในส่วนที่ช่วยเหลือได้ด้วยความยินดี