นิเทศ กศน.ตำบลที่อำเภอเสนาและอำเภออุทัยไปพร้อมกับศึกษานิเทศก์

 

         วันนี้ออกนิเทศ กศน.ตำบลพร้อมกับศึกษานิเทศสำนักงาน กศน. ๒ ท่านคือ อ.ชาญ นพรัตน์ และ อ.ทองพิน ขันอาสา จุดแรกไปที่ กศน.อำเภอเสนา ได้มาคุยกันในเรื่องเอกสารและผลงานที่เป็นร่องรอยการประกันคุณภาพและการมีหลักฐานที่ กศน.ตำบลควรมีทั้งที่แผนการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของหัวหน้า กศน.ตำบล ให้คนที่ไปนิเทศหรือตรวจราชการที่ผ่านไปได้ดู ในช่วงที่ครูที่เป็นหัวหน้า กศน.ตำบลไม่อยู่ให้มีป้ายเขียนบอกไว้ ได้ตัวอย่างบอร์ดที่น่ารักที่หัวหน้า กศน.ตำบลไปขอมาจากบริษัท DTAC มาไว้ติดหน้า กศน.ตำบลเพื่อไว้เขียนบอกว่าหัวหน้า กศน.ตำบลไปไหน เมื่อใครไปหาแล้วไม่พบ

           

กศน.ตำบลจุดแรกที่ไปนิเทศคือ กศน.ตำบลสามกอ และเดินทางต่อไป กศน.ตำบลชายนา แล้วจึงมุ่งหน้าไป กศน.อำเภออุทัย ไปจุดสุดท้ายที่ กศน.ตำบลบ้านหีบ

          

กศน.ตำบลสามกอ เป็น กศน.ตำบลในแนวหน้าแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

กศน.ตำบลชายนา ก็สุดยอด มีความพร้อมและศักยภาพของหัวหน้า กศน.ตำบล เป็นคนที่ทุ่มเทกายใจให้ที่ทำงานแห่งนี้ด้วยการสนับสนุนอย่างดีจากเจ้าอาวาสวัดแก้วสุวรรณ และนายก อบต.ชายนา

        ต่อเนื่องมาถึง กศน.ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย ก็ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นอย่างดี จากการที่ได้พูดคุยกับคุณมยุรี นายกอบต.และคุณบุญชู รองนายกอบต.ได้ชื่นชมหัวหน้า กศน.ตำบลบ้านหีบเป็นอย่างมาก ว่าครูสอนดีมีคนมาเรียนหลายคน อบต.เห็นความตั้งใจของครูแล้วก็อยากสนับสนุนส่งเสริมในส่วนที่ช่วยเหลือได้ด้วยความยินดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (14)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณ ผอ.ดิศกุลที่แนะนำแต่สิ่งดีๆให้นำไปปฏิบัติค่ะ
  • ร่วมกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน กับ อบต.บ้านหีบ
  • ร่วมฝึกอาชีพ  เพื่อมาใช้กับงาน  กศน.
  • http://gotoknow.org/blog/bang-on/427891

เชิญชวน คลิก เข้าบล็อกเอกชัย "ป้ายที่เขียนบอกไว้หน้า กศน.ตำบล" นั้น ขอได้ก็ดี ซื้อเองทำเองก็คงไม่ยาก กศน.อำเภอ อาจจะจัดซื้อให้ทุกตำบล
         ( กศน.อ.เสนา มีคนเก่งเยอะ อ.อุทัยก็คงเช่นกัน )

เขียนเมื่อ 

ได้เห็นความตั้งใจการทำงานของ หน.กศน.ตำบลทั้ง 2 อำเภอขอชื่นชมและเป็นตัวอย่างให้แก่เพื่อนครู กศน.ตำบลเช่นกัน

วันที่  23  กุมภาพันธ์  2554  -  รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

วันนี้ช่วงเช้า   คณะกรรมการได้ไปเยี่ยมชม 

-กศน.ตำบลบ้านกรด(ศรช.บิ๊กซี)เพื่อเยี่ยมชมระบบการเรียนการสอน 

-กศน.ตำบลเกาะเกิด  เพื่อเยี่ยมชมกลุ่มเรียนวิชาชีพ  วิชาคอมพิวเตอร์ประชาชน

-ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางปะอิน  เพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศ/งานการศึกษาตามอัธยาศัย

เวลา  14.25 น.  คณะกรรมการดำเนินการสรุปในภาพรวม

ผลการสรุปในแต่ละมาตรฐาน  มีดังนี้

มาตรฐานที่  อยู่ในระดับ  ดี

มาตรฐานที่  อยู่ในระดับ  พอใช้

มาตรฐานที่  อยู่ในระดับ  ดี

มาตรฐานที่  อยู่ในระดับ  ดี

มาตรฐานที่  อยู่ในระดับ  ดี

ข้อเสนอแนะในภาพรวม  ได้แก่

1.ควรจัดระบบ  การรายงาน  การติดตาม  ให้มายิ่งขึ้น 

2.ควรมีการสำรวจข้อมูลก่อนการทำกิจกรรม

3.ควรมีการติดตามผู้สำเร็จในการนำความรู้ไปใช้

4.แนวทางการดำเนินงาน  เช่น  การประชาสัมพันธ์  การทำMOU การพัฒนาหลักสูตร

** เราชาว กศน.อำเภอบางปะอิน  ขอน้อมรับโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น  และจะนำข้อเสนอแนะต่างๆไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป.....

           ................ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ.................

 

ขอบคุณค่ะที่มา กศน.อำเภอเสนา ไม่ได้อยู่ต้อนรับ ผอ.ดิศกุล ติดประชุมกับภาคีเครือข่าย กลุ่ม อสม. ณ.เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด  

ขอชื่นชมผลงาน ทุก ๆ กศน.อำเภอ กศน.ตำบลที่ประสบความสำเร็จทุกท่านครับ

  • ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน
  • สอน "การพับริบบิ้นโปรยทาน"
  •              
  • ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน
  • สอน "การพับริบบิ้นโปรยทาน"
  • http://gotoknow.org/blog/bang-on/428100

แก้ไข  ผลสรุปมาตรฐาน  การประเมินภายใน  อำเภอบางปะอินค่ะ

มาตรฐานที่ 1  อยู่ในระดับ  ดี

มาตรฐานที่ 2  อยู่ในระดับ  พอใช้

มาตรฐานที่ 3  อยู่ในระดับ  ดี

มาตรฐานที่ 4  อยู่ในระดับ  ดี

มาตรฐานที่ 5  อยู่ในระดับ  ดี

มาตรฐานที่ 6  อยู่ในระดับ  ดี 

นางสาวท้กษวดี จุลวานิช
IP: xxx.146.46.98
เขียนเมื่อ 

ขอเป็นกำลังใจให้กับทุก กศน.ตำบลและทุก กศน.อำเภอนะคะ

รายงานภาพการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด

กศน.อำเภอบางปะอิน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

  

ภาพบรรยากาศการกล่าวเปิดการประเมินสถานศึกษาภายในโดยต้นสังกัด

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  

 ภาพการตรวจร่องรอยเอกสารหลักฐาน แต่ละรายมาตรฐาน 

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 ภาพการตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลบ้านกรด (ศรช.บิ๊กซี) เพื่อเยี่ยมชมการเรียนการสอน 

 

            @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 

ภาพการตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลเกาะเกิด เพื่อเยี่ยมชมกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ประชาชน

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 ภาพการเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชน อ.บางปะอิน

เพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศ/งานการศึกษาตามอัธยาศัย

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

ภาพการสรุปเบื้องต้น แต่ละรายมาตรฐาน 

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

 สุดท้ายนี้...ขอฝากให้ทุกท่านให้ความสำคัญกับการประเมินภายใน

โดยหน่วยงานต้นสังกัดให้เสมือนจริงกับการประเมินภายนอกของ สมศ.

ขอบคุณทุกท่านครับ