คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารมืออาชีพ


ผู้บริหาร

ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ

 

                คำว่า ผู้บริหาร”  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ1 มี 2 ความหมาย คือ

                ผู้บริหารการศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป

                ผู้บริหารการศึกษา  หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชน

                2ผู้บริหารมืออาชีพ”  ยังเป็นคำที่ค่อนข้างใหม่สำหรับวงการศึกษาเพิ่มจะเริ่มเป็นที่กล่าวถึงมากขึ้นก็เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งในหมวด 7 ได้กำหนดไว้ว่า ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายกำหนด

                แม้จะยังไม่มีใครให้คำจำกัดความไว้ที่ชัดเจนว่าผู้บริหารมืออาชีพทางการศึกษามีลักษณะอย่างไร แต่ในที่นี้หมายถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษาและในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

                โดยภาพรวม คำว่า มืออาชีพ” หรือ “Professional”  มีคุณลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

1.      ต้องเป็นคนที่ยังชีพด้วยงานนั้น คือ ต้องมีรายได้หลักจากการงานในวิชาชีพที่ทำ และทุ่มเทเวลาให้กับงานในอาชีพนั้นจริง ๆ

2.      ต้องมีการศึกษาและอบรม เพื่อให้มีความรู้ มีศาสตร์ มีหลักการ มีทฤษฎี มีการวิจัยค้น จนรู้ชัดและรู้จริง และมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

3.      ต้องนำศาสตร์ไปใช้ในการบริหาร  มีการฝึกฝนอย่างจริงจังในอาชีพนั้น ๆ จริง ๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่มากพอ

4.      ต้องมีการรับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  โดยมีการออกใบรับรองหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เช่น แพทย์  พยาบาล  ทนายความ  นักบัญชี สถาปนิก วิศวกร  เป็นต้น ซึ่งในการตัดสินใจ การวิเคราะห์ และการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพดังกล่าว จะต้องใช้ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเท่านั้น

5.      ต้องมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สำหรับยึดถือและปฏิบัติโดยเคร่งครัด

6.      มีองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพให้การรับรอง โดยการออกใบประกอบวิชาชีพ  เพื่อควบคุมกำกับดูแลคุณภาพ มาตรฐาน และจรรยาบรรณ รวมทั้งมีมาตรการลงโทษเมื่อมีการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

จะเห็นว่า วิชาชีพที่มีการรับรองทั้งหลายล้วนแล้วแต่ใช้ทฤษฎีหลักการ และองค์ความรู้ และองค์ความรู้ที่ร่ำเรียนมาทั้งสิ้น แต่นักบริหารการศึกษาของเราน้อยรายนักที่จะใช้ศาสตร์ในการบริหารงาน

 คำสำคัญ (Tags): #มืออาชีพ
หมายเลขบันทึก: 427809เขียนเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2011 18:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:37 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (5)
  • สวัีสดีค่ะ 
  • หากเราไม่ใช้ศาสตร์ในการบริหาร การใช้ศิลป์(ใจ+รัก)ในการบริหาร ก็อาจจะประสบความสำเร็จได้เช่นกันค่ะ 
  • ศาสตร์และศิลป์ ห่างก้ันไม่ได้ ใช่มั้ยคะ 
  • ขอบคุณค่ะ  

มาอ่านมาเยี่ยมมาเชียร์และมาชมครับ

1. ตามมาดูและและสุ่มอ่านบทความ ทำได้ดีขอให้กำลังใจ

2. เรื่องของการบริหาร ใคร่ขอเสนอให้ศึกษาแนวคิดการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม อาจจะได้แนวคิดดีๆแต่ง่ายๆ (มาใช้ประกอบเช้งบูรณาการกับศาสตร์และศิลป์ทั้งหลายที่ว่ากัน)

ความเป็นมืออาชีพ คือ ความเป็นยอดนักบริหารที่เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน เก่งงการดำเนินชีวิต การบริหารบางครั้งบริบทก็เป็นตัวแปรที่จะผลักดันให้เกิดความสำเร็จได้ แต่บางโอกาสก็ทำลายความตั้งใจอย่างสิ้นเชิง จึงไม่มีสูตรสำเร็จครับ แต่ผู้บริหารต้องอยู่เหนือมันให้ได้ครับ

฿648.00 -55.58%
฿330.00 -44.24%
฿52.00 -50.0%
฿2,100.00 -33.29%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี