การนำแนวความคิดมาพัฒนาให้เกิดขึ้นจริง จากนามธรรมมาเป็นรูปธรรม ได้อย่างไร - การเขียนบล็อก

คนเรามีความคิด ความฝันมากมาย แล้วจะทำอย่างไรจึงจะให้สิ่งที่คิด มาทำให้เกิดขึ้นจริงได้ ไมใช่เป็นเพียงตะกอนความฝันเท่านั้น

แต่หลายคนก็ทำได้แค่ฝัน คิดๆๆ แล้วก็ปล่อยให้ความคิดเลือนหายไป มีความสุขใจที่ได้คิด

มีผู้กล่าวว่า การทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรม เป็นรูปธรรมขึ้นมาได้น่าจะมีแนวทางดังนี้
1. จากความคิด นำมาสร้างภาพในใจ อยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้น อยากจะได้อะไร อยากจะเป็นอย่างไร หรือน่าจะเป็นอย่างไร หรือไม่น่าจะเป็นอย่างไร

2. จากภาพในใจ นำภาพมาสร้างให้เกิดขึ้นจริงๆ โดยเขียนเป็นข้อความออกมา จากภาพที่สร้างไว้ในใจ ซึ่งจะทำให้เขียนได้ง่ายขึ้น หรือวาดรูป วาดเป็นแผนผังเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ เน้นจุดสำคัญๆ

3. นำมาสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง โดยการนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ การลงมือทำจริงๆ

เช่นการเขียนบันทึก เพื่อเก็บสะสมประสบการณ์ไว้สำหรับคนรุ่นหลังในอีกหลายปีข้างหน้า จากข้อ 1. ตัดสินใจจะเขียนบันทึกในแง่มุมไหนบ้าง เช่น ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาชีวิต

ทำการวางประเด็นสำคัญๆ  เป็นการวางแนวทางในการเขียนบันทึก เช่น ปัญหาชีวิตของวัยรุ่น วันเรียน วัยทำงาน และวัยสูงอายุ ประเด็นในการนำเสนอ จะเป็นการหยิบยกประสบการณ์ของตัวเองมาบันทึกไว้ตามวันเวลา ... หรือหยิบยกเรื่องราวของคนรอบข้าง มาเขียนบันทึก

บันทึกหนึ่งตอน อาจจะวางโครงสร้างคร่าวๆ เช่น กล่าวถึงที่มา มูลเหตุของปัญหา  ผลกระทบของปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา  และแนวคิด คติปรัชญา

เมื่อมีแนวทางที่ชัดเจน ทำให้สามารถลงมือทำได้อย่างง่ายดาย และต่อเนื่องครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#แนวคิด#การเขียนบันทึก#เชื่อมโยง#นามธรรม#รูปธรรม#การวางประเด็น

หมายเลขบันทึก: 42764, เขียน: 05 Aug 2006 @ 12:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)