ตรวจงานแบบฟอร์ม02-03-04ของนักศึกษา

dr.kridsada
ขอเชิญอ่านรวมจากที่นี่นะครับ

จากแบบฟอร์ม02-03-04ที่นักศึกษาส่งมาให้อาจารย์เมื่อสัปดาห์ก่อน อาจารย์มีข้อเสนอเป็นรายบุคคลดังนี้

1.ชนม์ฌานันท์

-ส่งแบบฟอร์ม02

-ชื่อเรื่อง ไม่มี

-วัตถุประสงค์ต้องการทำกลยุทธ์การตลาด  ทำได้เพราะเป็นเรื่องกลยุทธ์  แต่การศึกษาพฤติกรรมการซื้อไม่ใช่ QM ทำกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพ มิใช่เพิ่มพฤติกรรมการซื้อ พฤติกรรมการซื้อเป็นตัวแปรทางด้านบริหารธุรกิจครับ ถ้าต้องการทำต้องเปลี่ยนจากพฤติกรรมเป็นผลลัพธ์ตาม BSC ก็ได้

-ระเบียบวิธี  การวิจัยนี้ไม่มีการนำไปทดลองปฏิบัติ จึงไม่เป็นวิจัยปฏิบัติการ ยังไม่มีทฤษฎีมาสนับสนุนกรอบการวิจัย

2.สุรีย์รัตน(ทำไมไม่ทำเรื่องเดิม)

-ส่งแบบฟอร์ม02

-ชื่อเรื่อง ไม่มี 

-วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการจัดบริการ ถือว่ายังไม่เป็นการพัฒนาคุณภาพ ต้องประเมินผลแล้วนำตุดอ่อนที่ประเมินได้ มาใช้ออกแบบ นำแบบไปทดลองใช้และตรวจสอบคุณภาพดูว่าดีขึ้นหรือไม่ ตัวแปรไม่เป็น QM แต่เป็น MBA เหมือนของหมายเลข1

-ระเบียบวิธี การวิจัยนี้ไม่มีการนำไปทดลองปฏิบัติ จึงไม่เป็นวิจัยปฏิบัติการ ยังไม่มีทฤษฎีมาสนับสนุนกรอบการวิจัย

3.เชิญวิทย์

-ส่งแบบ02

-ชื่อเรื่อง การวางกลยุทธ์(กลยุทธ์อะไร กลยุทธ์มีหลายระดับมาก กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์การตลาด )

-วัตถุประสงค์ เป็นการศึกษาเครื่องมือและนำมาใช้ทำกลยุทธ์ ตามชื่อเรื่องวิจัยแล้วต้องได้กลยุทธ์  วัตถุประสงค์ต้องเพื่ออกแบบกลยุทธ์ และนำกลยุทธ์ไปใช้ แล้วประเมินกลยุทธ์นั้นดูว่า มีคุณภาพใหม?

-ระเบียบวิธี  การวิจัยนี้ไม่มีการนำไปทดลองปฏิบัติจึงไม่เป็นวิจัยปฏิบัติการ  ยังไม่มีทฤษฎีมาสนับสนุนกรอบการวิจัย

4.ธนยศ

-ส่งแบบ02

-ชื่อเรื่อง  ไม่มี

-วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพการผลิต ระบบคุณภาพต่างจากกระบวนการคุณภาพหรือเหมือนกัน  ระบบคุณภาพเหมือนกับ ระบบ ISO หรืออกแบบเอง เขียนสั้นเกินไป ไม่มีข้อมูลมากพอที่จะเสนอใด้มากนัก

-มองไม่ออกว่า มีการนำระบบไปปฏิบัติหรือจะลงความเห็นว่าเป็นวิจัย ปฏิบัติการหรือไม่ ยังไม่ทราบ ยังไม่มีทฤษฎีมาสนับสนุนกรอบการวิจัย

5.กรรณิการ์

-ส่งแบบฟอร์ม02

-ชื่อเรื่อง  การนำบริการใหม่มาใช้สร้างกลยุทธ์การตลาด

-วัตถุประสงค์  ศึกษาพฤติกรรม ประเภทบริการ อิทธิพล เหล่านี้เป็นตัวแปรธุรกิจ  ไม่ใช่ตัวแปรของQM ครับ(คนแรกๆก็เอา MBAมาทำ คงต้องเปลี่ยนชื่อสาขาเป็น MBA กระมัง)  ตัวแปรคุณภาพคือ คน นโยบาย กระบวนการความต้องการ ภาวะการนำ เป็นต้น

ระเบียบวิธีวิจัย  ไม่เป็นวิจัยปฏิบัติการ ยังไม่มีทฤษฎีมาสนับสนุนกรอบการวิจัย

6.พิศาล

-ส่งแบบฟอร์ม02

-ชื่อเรื่อง  กลยุทธ์การปรับตัว กลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์องค์กร ทำได้ แต่การปรับตัวทำไม่ได้ เพราะ QM ไม่เน้นเรื่องการปรับตัว วิชาจิตวิทยาเน้นเรื่องการปรับตัว ชีววิทยาเน้นเรื่องการปรับตัว

-วัตถุประสงค์ ต้องเลี่ยนจาก ศึกษากลยุทธ์ เป็นสร้างหรือพัฒนากลยุทธ์ขององค์กร  เมื่อได้กลยุทธ์แล้ว นำกลยุทธ์นั้นไปใช้หาวิธีบลอกให้ได้ว่า กลยุทธ์นั้นทำให้คุณภาพดีมากขึ้นเพียงใด ไม่ต้องการการจำแนกตามวัตถุประสงค์ข้อ2 เพราะงานวิจัย QM เป็นการศึกษาเฉพาะหนึ่งองค์กร จึงไม่จำเป็นต้องจำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์

-ตามกรอบที่เขียนยังขาดทฤษฎีทางQM มาใช้สนับสนุนการเขียน การออกแบบการวิจัยยังไม่มีการนำทดลองปฏิบัติจริง จึงถือว่ายังไม่เป็นวิจัยปฏิบัติการ

-แนวทาง  ปรับชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์และระเบียบวิธีวิจัย

7.ภราดร

-ส่งแบบ02

-ชื่อเรื่อง  การออกแบบการจัดการความรู้ โดยใช้เกณฑ์ TQA คงออกแบบกระบวนการนะครับ

-วัตถุประสงค์เขียนว่า ออกแบบการจัดการความรู้(คงกระบวนการน่า) ข้อ2 นาจะเป็นการประเมิน ไม่ใช่ศึกษาการนำเกณฑ์มาประเมิน ยังเขียนเข้าใจยากอยู่มาก พบแล้ว ในตัวแปรบอกว่า ตัวแปรต้น ได้แก่ กระบวนการ

-ระเบียบวิธีวิจัย  ดูแลน่าเป็นการวิจัยปฏิบัติการได้ คือ เมื่อออกแบบแล้ว ต้องนำกระบวนการไปทดลองปฏิบัติดูผลที่เกิดขึ้น  ผลที่ว่าคือคุณภาพครับ

-สรุปว่า ใช้ได้ เดินความต่อไปได้

8-9-10 นอกจากนี้ยังมีงานของนักศึกษา 3 ท่าน คือ 

            บัวเรือน อ่านจากแฟ้มข้อมูล1และแฟ้มข้อมูล2

            สุดจริต  อ่านจากแฟ้มข้อมูล

           กรวรรณ  อ่านจากแฟ้มข้อมูล

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชั้นเรียน-วิธีการวิจัย ภาค2/2549

คำสำคัญ (Tags)#กฤษดา#ปริญญาโทqm

หมายเลขบันทึก: 42703, เขียน: 05 Aug 2006 @ 03:16 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

บุญเรือน
IP: xxx.155.54.247
เขียนเมื่อ 
ส่งตารางนัดอาจารย์แล้วรออาจารย์ post ให้นะค่ะ