เพ็ญ ๑๕ ค่ำเดือนสาม มาฆบูชา วันกตัญญูแห่งชาติ

มาฆบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา วันกตัญญูแห่งชาติ จาตุรงคสันนิบาต

               เพ็ญ ๑๕ค่ำ เดือนสาม วันมาฆบูชา         วันกตัญญูแห่งชาติ และวันแห่งความรักที่แท้จริง

   

               เพ็ญ ๑๕ค่ำ เดือนสาม วันมาฆบูชา ปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ช่วงเช้าไปใส่บาตรพระสงฆ์ และต่างซอมต่อ ที่ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก ศาลเจ้าพ่อเมืองแข่ (เจ้าพ่อเสือ) และที่ศาลาพระพุทธรูป สพป.มส.เขต ๑ ขากลับเปิดวิทยุฟังข่าว ท่านอธิบดีกรมการศาสนา ท่านสด  แดงเอียด  กำลังให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับวันมาฆบูชาอยู่พอดี

                    วันมาฆบูชา เป็นสำคัญทางศาสนา เป็นวันที่เกิดจาตุรงคสันนิบาต  เกิดเหตุสำคัญทางศาสนา ๔ ประการ  นั่นคือ เป็นวันที่พระอรหันต์ จำนวน  ๑๒๕๐ รูป  มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความรัก ความระลึกถึง โดยมิได้นัดหมาย พระอรหันต์ทั้ง ๑๒๕๐ รูป ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา  พระพุทธองค์ทรงบวชให้ และเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และโคจรมาใกล้ดาวศุกร์ที่ชื่อ "มาฆะ"

                     จากการที่พระอรหันต์ ทั้ง ๑๒๕๐  รูป เข้าเฝ้าพระองค์ ด้วยความรัก และความระลึกถึง โดยมิได้นัดหมาย พระอรหันต์แสดงออกถึงความรัก ความคิดถึงถือว่า สำนึกในพระคุณของพระองค์ที่ได้ทรงบวชให้ จึงถึอว่าเป็นวันแห่งความกตัญญู  วันแห่งความรักที่แท้จริง และพระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตา เทศน์สั่งสอน ให้กับพระอรหันต์ ด้วย

                      สถาบัน องค์กร จึงต้องช่วยกันเผยแพร่ องค์ความรู้ สร้างความตระหนักให้กับเยาวชน ให้หันมาให้ความสำคัญในวันสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนา ชาวพุทธก็ช่วยกันใส่บาตรมากขึ้น พระสงฆ์ก็ต้องเผยแพร่แสดงหลักธรรมให้มากขึ้น ต้องสำรวม ประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสม กับความเป็นนักบวช สถานศึกษาก็ต้องช่วยกันปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรม ให้นักเรียนได้หันมาสนใจในเรื่องของศาสนา ให้มากขึ้น

                       กิจกรรมที่พุทธบริษัทพึงปฏิบัติ  ใส่บาตร  ฟังเทศน์ ฟังธรรม  ปล่อยนก ปล่อยปลา ให้ชีวิตสัตว์ เวียนเทียน   ลด ละ เลิกเหล้า เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

                      จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมเทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุดอยกองมู  ตั้งแต่วันที่ ๑๕  กุมภาพันธ์  - วันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   ช่วงค่ำๆ ก็ขอเชิญชวนทุกท่าน ไปเวียนเทียนที่โบสถ์ ใกล้บ้านด้วยนะคะ

                       "หมั่นสร้างบารมีไว้ แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง  จงจำไว้นะ...เมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ ครั้นถึงเวลา ทั้งฟ้าจบดิน ก็ต้านเจ้าไม่อยู่ จงอย่าเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า"

           สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต  พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม

เว็ปที่เกี่ยวเนื่อง....ที่นี่ค่ะ....http://gotoknow.org/blog/hongsoned1/166463?page=1#2364987 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาบุคลากรความเห็น (18)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณพี่เอื้องแซะ มากับสายฝนปรอยๆ วันนี้อากาศครึ้มไม่ร้อนนะคะ สมกับเป็นวันสำคัญทางศาสนานะคะ วันนี้ไปวัดทำบุญกันและเวียนเทียนค่ำนี้ ยังระลึกถึงเสมอค่ะ 

เขียนเมื่อ 
 • "เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย เทวดาที่ไหนจะมาช่วยเรา"
 • แหมว่าได้สะใจต้องเร่งสร้างบุญนะคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณพี่เอื้องแซะ มากับสายฝนปรอยๆ วันนี้อากาศครึ้มไม่ร้อนนะคะ สมกับเป็นวันสำคัญทางศาสนานะคะ วันนี้ไปวัดทำบุญกันและเวียนเทียนค่ำนี้ ยังระลึกถึงเสมอค่ะ 

เขียนเมื่อ 
 • พี่เอื้อง
 • มาสาธุๆๆด้วยคนครับ
เขียนเมื่อ 

เจริญพร  โยมเอื้อง

อนุโมทนาบุญสำหรับการนำสิ่งดีๆ มาฝากพวกเราชาวโกทูโน   แง่มุมที่เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชามาหลายหลาก  ได้เห็นพวกเราได้นำเสนอคนละมุมสองมุมแล้ว ทำให้พบว่า ขอเพียงสิ่งเหล่านี้ ได้ผ่านตา ผ่านความรู้สึก และผ่านการเรียนรู้และแบ่งปัน ถือได้ว่า "ได้เข้าใกล้พระรัตนตรัย" (อุบาสิกา) มากยิ่งขึ้น

หากมีเวลาว่างๆ ขอเชิญท่านร่วมแบ่งปัน "รักแท้" ได้ที่ http://gotoknow.org/blog/true-love/426710

ด้วยสาราณียธรรม

เขียนเมื่อ 
 • ธรรมสวัสดีค่ะคุณครูRinda
 • ขอบคุณที่มาร่วมโมทนาสาธุในวันมาฆบูชา
 • สุขสงบร่มเย็นค่ะ

 

เขียนเมื่อ 
 • ธรรมะสวัสดีค่ะหัวหน้าลำดวน
 • คำสอนของสมเด็จพระพุฒาจารย์กินใจ ทันสมัยเสมอนะคะ
 • ขอให้สุข สงบร่มเย็นธรรมะนำทางค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • ที่แม่ฮ่องสอนก็มีฝนปรอยปรายค่ะ
 • พระพุทธองค์ท่านคงประพรมน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันมาฆบูชาเนาะ
 • ขอบคุณที่ยังไม่ลืมกัน
เขียนเมื่อ 
 • ธรรมะมีสติค่ะ ดร.ขจิต  ฝอยทอง
 • ดีใจที่ยังมาทักทายกันอยู่
 • ขอให้บุญหนุนนำ ธรรมะนำทางชีวิตค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • นมัสการค่ะท่านธรรมหรรษา
 • ขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบันทึก และร่วมแลกเปลี่ยนค่ะ
 • ช่วงนี้  ผู้มใหญ่ใจดีคงต้องเผยแพร่ภารกิจที่สำคัญของพระพุทธเจ้า
 • เพื่อให้เด็กได้เกิดความตระหนัก ในพุทธศาสนาด้วย
 • สักครู่จะตามไปอ่านบันทึกแนะนำค่ะ
 • นมัสการค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่เอื้องแซะ

 • มีความสุขมากๆนะคะ
 • น้องนำบุญมาฝากด้วค่ะ

เขียนเมื่อ 

โยมเอื้อง

มาอนุโมทนาขอบใจโยมอีกครั้ง ที่ได้กรุณาไปอ่านตามลิงค์ และฝากข้อคิดดีๆ เอาไว้ให้พวกเราได้ติดตามต่อไป

ด้วยสาราณียธรรม

ขออนุโมทนาบุญด้วย ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะคุณยาย
 • ขอบคุณสำหรับดอกไม้ และนำฝากบุญ
 • ขอให้เจริญสุขตลอดไปค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • นมัสการท่านธรรมหรรษา
 • ขอบพระคุณสำหรับดอกไม้
 • นมัสการท่านสุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะคุณครูกานดา
 • ขอบคุณสำหรับดอกไม้สวยๆจาก"KANDA  GARDEN"
เขียนเมื่อ 

"หมั่นสร้างบารมีไว้ แล้วฟ้าดินจะช่วยเอง  จงจำไว้นะ...เมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ ครั้นถึงเวลา ทั้งฟ้าจบดิน ก็ต้านเจ้าไม่อยู่ จงอย่าเร่งเทวดาฟ้าดิน เมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลย จะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้า"

 • เตือนสติได้ดีมากค่ะ อนุโมทนาด้วยค่ะ
 • ระลึกถึงเสมอค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะอ.ศิลา
 • ภาษิตธรรมนอกจากช่วยเตือนสติแล้ว
 •  ยังช่วยสร้างพลังในการต่อสู้อุปสรรคทั้งมวลด้วยนะคะ
 •  ไม่เคยลืมอาจารย์ 
 •  รักษาสุขภาพค่ะ