ศึกษาดูงานที่ อำเภอเมือง และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศึกษาดูงาน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554

 เวลาประมาณ 9.00 น. ศึกษาดูงานที่ กศน. อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน และกศน.ตำบลเวียงใต้  ต่อด้วยกศน.ตำบลทุ่งยาว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของแต่ละพื้นที่ซึ่งบางกรณีสามารถนำมาปรับใช้กับพื้นที่ได้  นอกจากนั้นยังได้ดูการปลูกพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสามารถนำมาเป็นรายได้เสริมเสริมได้อีกด้วย

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายรุ้ง กศน.อำเภอเสนาความเห็น (0)