KM สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

  ติดต่อ

  ความเป็นกัลยาณมิตร  

เมื่อโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในเรื่องการจัดการความรู้  เริ่มต้นด้วยความสับสน  หนักใจ  ต่อมาได้รับความรู้ที่กระจ่างขึ้นร่วมกับหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง คืองานคอมพิวเตอร์        งานวิจัย  งานนวัตกรรม  ที่โรงแรมทาวน์  อิน  ทาวน์  ปัจจุบันได้ขยายความรู้ให้รองผู้อำนวยการ  หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้างานจำนวน  26  คนแล้ว  ทุกคนพร้อมรับความเข้าใจเพราะการถ่ายทอดอย่างเป็นกัลยาณมิตร  ของคณะทำงาน  จะขยายผลต่อไปทั้งโรงเรียนในวันอาทิตย์ที่  20  สิงหาคม  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

หมายเลขบันทึก: 42620, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 00:25:45+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บริหาร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

เรียน  คณะครูอาจารย์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญทุกท่าน

อ่านพบบันทึกของโรงเรียนที่คุ้นเคย  เข้ามาทักทายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ

จากครูสิริพร  กุ่ยกระโทก

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

ยินดีมากเลยค่ะ  สวัสดีค่ะ  ท่านรอง ผอ.พีระเดช 

พึ่งอ่านพบคำทักทายครูศิริพร  กุ่ยกระโทก  ขอโทษที่ตอบช้า ขอบคุณมากและทักทายเข้ามาใหม่นะคะ