มีเรื่องมากมายที่เราคิดว่าจะทำ  แต่เราไม่ได้ทำสาเหตุอันเนื่องมาแต่สิ่งที่เราคิดจะทำนั้น  อยู่นอกเนืออำนาจการตัดสินใจ  แต่ก่อนนี้เราเคยคิดว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้  แต่เมื่อมันก็ไม่สามารถทำได้  แต่ตอนนี้เราพอจะมองภาพออกว่าการคิดจะทำอะไร  เราต้องใช้บ๋อย  บ๋อยคือผู้ที่มีอำนาจในการสั่งการให้เราทำ  เพียงแต่มองหรือจับทางของผู้ที่มีอำนาจในการสั่งการว่าสิ่งที่เรานั้นกินใจเขาหรือไม่  สิ่งนี้คงเกิดแต่ประสบการณ์   แต่ก็มีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำ