การสื่อสารในปัจจุบนมีหลายรูปแบบ การพูดก็เป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถถ่ายทอดออกมาได้รวดเร็วที่สุด ดังนั้นเราควรพูดกันด้วยภาษาที่สุภาพ  เพราะจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกดี ดั่งคำกลอนที่ว่า

                          "จะพูดจาปราศัยกับใครนั้น  

                       อย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหู

                      ไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู

                       คนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจ"