เนื่องจากก่อนนี้เคยได้ทำงานในเขตพื้นที่ภาคกลาง ได้มีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการผลิตส้มโอปลอดภัยจากสารพิษจากสวนส้มโอในจังหวัดชัยนาท  ได้แก่ สวนส้มโอของคุณเสรี  กล่ำน้อย อยู่ที่ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  จึงคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับชาวสวนส้มโอในจังหวัดชุมพรบ้าง      

                 สวนส้มโอของคุณเสรีในระยะเริ่มแรกใช้วิธีป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารเคมีเหมือนกับเกษตรกรอื่นๆ ทั่วไปแต่ภายหลังจากที่ได้คำนวณแล้วว่าการใช้สารเคมีนอกจากจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงยังทำให้สภาพแวดล้อมเสียหายและศัตรูธรรมชาติก็ตายหมด จึงปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่หันมาใช้สมุนไพรเป็นตัวช่วยในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชทดแทนสารเคมี                 นอกจากนี้สวนส้มแห่งนี้ยังใช้วิธีประยุกต์ปรับสัดส่วนระหว่างไนโตรเจนกับคาร์โบไฮเดรตในช่วงฤดูฝนถ้าฝนตกมากน้ำจะพาไนโตรเจนมาสู่ต้นไม้ ทำให้แตกยอดอ่อนในช่วงนี้สัดส่วนของคาร์โบไฮเดรต จะลดน้อยลง เพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้ต้นส้มโอแตกยอดมากขึ้นจะต้องเพิ่มสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตให้มากขึ้นโดยการใช้กลูโคสฉีดให้ทั่วในช่วงที่ช่วงเป็นใบเพสลาด ซึ่งในช่วงนี้ใบจะสะสมคาร์โบไฮเดรตมากกว่าไนโตรเจน จนกระทั่งใบเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มจึงใช้วิธีเปิดตาดอกด้วยฮอร์โมนไข่ซึ่งเป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นเองเพื่อให้ต้นส้มออกดอกและติดผลโดยสมบูรณ์                 ฮอร์โมนไข่สูตรที่คิดค้นขึ้นเองคุณเสรียืนยันว่ามีวิธีทำที่ไม่ยาก ส่วนประกอบมีไข่ไก่สดจำนวน  5 กิโลกรัม ลูกแป้งข้าวหมาก 1 ลูก ยาคูลท์ 1 ขวด วิธีทำให้ปั่นไข่ให้ละเอียดแล้วนำมาคลุกเคล้ากับกากน้ำตาล จากนั้นบดแป้งข้าวหมากและใส่ยาคูลท์ลงไปคนให้เข้ากัน แล้วจึงบรรจุใส่ภาชนะปิดผาให้แน่น ทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน จึงนำมาใช้ได้ ซึ่งสูตรฮอร์โมนไข่ดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรได้ทำการตรวจวิเคราะห์แล้วปรากฏว่ามีสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตสูงมาก