รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน

ผลการปฏิบัติงาน

J     แก้ไขการเบิกเงินจัดซื้อวัสดุให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ  ผู้ลืมหนังสือ  โครงการส่งเสริมเพื่อการรู้หนังสือ

     R สำรวจและจัดพิมพ์สรุปข้อมูลรวบรวมหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้น  เพื่อจะได้นำมาพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  รวมทั้งจะพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมต่อยอด  ให้สามารถนำไปจัดการเรียนรู้ใช้ทำมาหากินได้จริง    

                                   แบบสำรวจหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ       

หน่วยงาน  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมหาราช

อำเภอมหาราช   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายวิชา

๑.  วิชาคหกรรม                                                           จำนวน   ๖   รายวิชา

     ประเภทอาหารและขนม

            -   การทำน้ำพริกเผา

            -   การทำปลาส้ม

           -   การทำขนมไทย

    ประเภทศิลปประดิษฐ์

-          การทำพวงหรีดดอกไม้จันทน์จากเปลือกข้าวโพด

-    การทำพวงหรีดดอกไม้จันทน์

           -   การทำดอกไม้จากผ้าใยบัว

๒.  วิชาการนวดแผนไทย                                                 จำนวน   ๑   รายวิชา

๓.  วิชาการเพาะเห็ดภูฐาน                                                จำนวน   ๑   รายวิชา

    ] 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกอิลความเห็น (0)