ถ้าตอนนี้ถามทุก ๆ ท่านว่า

"ชีวิตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง ชีวิตขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง และชีวิตในอนาคตเป็นอย่างไร"

คำตอบที่ได้ก็คือ......

ผู้ที่อาลัยกับอดีต

พะวงกับเรื่องในอนาคต

ชีวิตในปัจจุบันจะรันทดและหม่นหมอง


ชีวิตจริงคือชีวิตที่อยู่ในปัจจุบัน เพราะเราจะยิ้มจะหัวเราะ จะร้องไห้ จะรื่นรมย์หรือไม่รื่นรมย์ เหมือนกับควันไป เมื่อมันลอยจากเราไปเราจับไว้ไม่ได้ " แต่เราจัดการกับมันได้"

เพราะฉะนั้นเราเศร้าหมองผ่านไปครั้งหนึ่งแล้ว เราจะย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หมดโอกาสแล้ว

เพราะฉะนั้นจะต้องรักษาโอกาสนั้นไว้ให้ดี

โอกาสที่จะได้ยิ้ม ได้หัวเราะ ได้รื่นรมย์

ยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใจ ยิ้มด้วยหัวใจ ชีวิตเบิกบาน