ความเห็น 57380

ละอองความรู้ 23 : วิจัยชีวิต

เขียนเมื่อ 

ใจตรงกันเลยครับอาจารย์จตุพร

เพราะผมคิดว่าก่อนที่เราจะไปทำวิจัยหรือไปวิจัยใคร เราต้องวิจัยตัวเราเองให้ถ่องแท้เสียก่อนครับ

ก็เลยพยายามศึกษาค้นคว้าและเข้าใจตัวเองมาก ๆ ขึ้นก็เลยกลายมาเป็น "วิจัยชีวิต" น่ะครับ เพื่อการเข้าใจในทุก ๆ สรรพสิ่งครับ