หลังจากที่ห่างหายจากบล็อกนี้ไปนาน  ก็กลับมาอีกครั้ง

วันนี้ได้อ่านหนังสือของ ศ.วิจารณ์  พานิช  เรื่องการจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่ปฎิบัติ  แล้วก็ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการที่จะทำกระบวนการทางวิทยานิพนธ์มากขึ้น  คิดออกมากขึ้นว่าจะทำอย่างไรต่อไป

แต่ยังติดขัดอยู่ที่เรื่องของภาษา  จะทำอย่างไรให้สละสลวยพอ