จากการที่เราได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความพึงพอใจ (IPD)เมื่อ 19 พ.ค.2549 แล้วยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมอยากให้เพื่อนๆได้เล่าความก้าวหน้า  หรือ มีอะไรอยากจะ share & Learn เชิญเลยนะคะ  เวทีนี้เรียกว่า  "เวทีเสมือน/พื้นที่เสมือน"