สวัสดีค่ะ  วันนี้ทางสำนักงานประกันภัยจังหวัดชุมพรมีสิ่งดีๆๆมาเล่าสู่กันอีกแล้วค่ะ นั่นคือกรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ชื่อกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพลูกกตัญญูเพื่อคุ้มครองบุพการี

การประกันภัยสุขภาพลูกกตัญญู เป็นการนำเสนอรูปแบบการประกันภัยในกลุ่มของการประกันภัยสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ รวมถึงการชดเชยการทุพพลภาพและการ สูญเสียอวัยวะจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ การประกันภัยอุบัติเหตุ เฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูกระยะยาว การประกันภัยโรคร้ายแรง และการประกันภัยการดูแลระยะยาว

ก็เป็นอีกทางหนึ่งซึ่งลูกสามารถดูแลพ่อแม่ได้ เพราะ พ่อ-แม่คือดวงใจของเรา ส่วนรายละเอียดของกรมธรรม์ฯ หากใครสนใจสามารถเปิดอ่านได้ใน www.doi.go.th หัวข้อ คำถามคำตอบเกี่ยวกับการประกันภัยสุขภาพลูกกตัญญู

เด็ก DOI