งาน "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2

สุเนตร
Oral Presentation

จากการเข้าชมงาน นเรศวรวิจัย   ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2549    อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย  ประเภท
Oral  Presentation 

เรื่อง  "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี  การผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผสมสารสกัดสมุนไพร"  ของ  ผศ.ดร.อัษฎางค์   พลนอก   เป็นโครงการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผสมสมุนไพร  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่สำคัญอย่างหนึ่งของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  เช่น  แชมพูผสมสมุนไพรอัญชัน 

ครีมนวดผม  น้ำยาล้างจาน  เป็นต้น 

ในการผลิตสินค้าเครื่องสำอางดังกล่าวต้องอาศัยความรู้ความชำนาญทั้งในเรื่องประกอบต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ตลอดจนขั้นตอนในการผลิต  การเก็บสมุนไพร  กรรมวิธี
การผลิต  และการควบคุมคุณภาพ

                ในการนี้คลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อทำความสะอาดผสมสมุนไพร  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ  และความปลอดภัยแก่ชุมชนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ  กลุ่มชุมชนที่ผลิต  ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสารทำความสะอาดสมุนไพรในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  และในจังหวัดพะเยา   นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุเนตร เสาร์เงิน

คำสำคัญ (Tags)#สุเนตร#48071811

หมายเลขบันทึก: 42516, เขียน: 04 Aug 2006 @ 13:22 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)