ขอเชิญสมาชิกร่ว  S &L  ในเวทีเสมือน ต่อจากเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2549  ค่ะ