ครม.อนุมัติเพิ่มสิทธิ ขรก.ลาฟื้นฟูสมรรถภาพ 1 ปี


ครม.เพิ่มสิทธิข้าราชการ ลาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยได้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมให้สิทธิข้าราชการชายลางานไปช่วยดูแลภริยาที่คลอดลูกได้เป็นเวลาไม่เกิน 15 วันทำการ “อภิสิทธิ์” เสนอเพิ่มเงื่อนไขต้องมีหนังสือยืนยันด้วย

ครม.เพิ่มสิทธิข้าราชการ ลาเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยได้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมให้สิทธิข้าราชการชายลางานไปช่วยดูแลภริยาที่คลอดลูกได้เป็นเวลาไม่เกิน 15 วันทำการ “อภิสิทธิ์” เสนอเพิ่มเงื่อนไขต้องมีหนังสือยืนยันด้วยนายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (8 ก.พ.) มีมติเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ ซึ่งเป็นการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขณะที่ร่างระเบียบฉบับนี้มีการปรับปรุงขอบเขตการบังคับใช้ โดยให้ครอบคลุมข้าราชการ 5 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการการเมือง ข้าราชการตำรวจ และข้าราชการกรุงเทพมหานคร

       สำหรับสิทธิการลาของข้าราชการ ประกอบด้วย 1.ให้ข้าราชการที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ซึ่งมีผลกระทบต่อสมรรถภาพทางอาชีพ มีสิทธิในการลาเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน  2.เพิ่มสิทธิการลาเพื่อช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เพื่อให้ข้าราชการชายลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบตามกฎหมาย ที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 15 วันทำการ  ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ขอให้เพิ่มเติมเงื่อนไขการลากรณีดังกล่าวว่า ต้องมีหนังสือยืนยันจากภริยาข้าราชการด้วย ทั้งนี้ ข้าราชการที่ประสงค์จะลา ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อน หรือในวันที่ลาภายใน 90 วันนับแต่วันที่คลอดบุตร   3.เพิ่มจำนวนวันลาพักผ่อนประจำปีในหนึ่งปี ให้แก่ข้าราชการที่ประจำการในต่างประเทศ ในเมืองที่กำลังพัฒนา อีก 5 วันทำการ และเพิ่มจำนวน วันลาพักผ่อนประจำปีในปีหนึ่งให้แก่ข้าราชการที่ไปประจำการในต่างประเทศในเมืองที่กำลังพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ละตินอเมริกา และอเมริกากลางเมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ อีก 10 วันทำการ   4.กำหนดให้ส่วนราชการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลาและยกเลิกวันลา สำหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัว  และ 5.มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

แนวหน้า  กรุงเทพธุรกิจ  ไทยรัฐ  มติชน

ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554  

หมายเลขบันทึก: 425023เขียนเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2011 10:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 พฤษภาคม 2012 10:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท