นักศึกษาที่นี่บริหารจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง...ไม่เสียใจเลยที่ได้มาสอน

     

 

       ผมตั้งเป้าในการจัดการเีรียนรู้ในภาคการศึกษานี้ด้วยการทำหน้าที่แค่ให้คำนำแนะ...ผ่านกระบวนการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ในสังคมปัจจุบันมากขึ้น ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๒ และผมก็ได้คำตอบแล้วว่า... "ศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยอิสลามยะลามีดีกว่าที่ใครหลายคนคิด" เราไม่อยากให้ใครเดาว่าเราเป็นอย่างไร เพราะเรามาเหนือความคาดหมายที่ได้สัมผัส

       อัลฮัมดุลิลละฮฺ...ผมอยากขอบคุณพระเจ้าที่กำหนดให้ผมได้มาทำหน้าที่เพื่อประชาชาติที่นี่ ทำให้ผมเรียนรู้วิถีคิด วิถีการดำเนินชีวิตในครรลองครองธรรม หากจะถามว่าเสียใจไหม๊หากวันหนึ่งต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า อยากบอกว่า...ไม่เสียใจเลยที่ครั้งหนึ่งได้เป็นอาจารย์ที่นี่ "มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา" แห่งนี้

        เหตุผลสำคัญที่ประทับใจ...นักศึกษาที่นี่บริหารจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่าน่าทึ่ง

     

                   " เป้าหมายของเรา คือ...

การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องให้แก่มวลมนุษยชาติอย่างไม่หยุดยั้ง"


ถ้อยแถลงในการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา... ๒๕/๐๑/๒๕๕๔

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องเล่าจากคนต่างถิ่นความเห็น (2)

อานัส
IP: xxx.173.188.78
เขียนเมื่อ 

ครับ........ขอคุณบังมากๆที่นำมาลงไว้

เเละพวกเราดีใจที่ได้เรียนกับบัง

ขอบคุณมากครับ

Ico48 อานัส

การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเรามันมีความสุขมากมายแล้วสำหรับบังในครั้งหนึ่งของชีวิต