จัดโครงการอบรม Google Earth เบื้องต้น สำหรับผู้นำชุมชน

จัดโครงการอบรม Google Earth เบื้องต้น สำหรับผู้นำชุมชน

จัดโครงการอบรม

Google Earth เบื้องต้น

 สำหรับผู้นำชุมชน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 กศน.มัญจาคีรี ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT ในหลักสูตร Google Earth เบื้องต้น สำหรับผู้นำชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านหลังเรียน อ.มัญจาคีรี โดย ท่านนัฐพัฒ พลอยสุพร (ปลัดอาวุโส อำเภอมัญจาคีรี) ได้เป็นเกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ 

จำนวนผู้นำที่เข้ารับการอบรม ทั้งหมด 24 คน ซึ่งมีผู้นำจากทั้ง 8 ตำบลในอำเภอมัญจาคีรี ตำบลละ 3 คน 

วิทยากร โดยมีผู้ให้ความรู้และเป็นวิทยากรในการอบรม Google Earth เบื้องต้น คือ ครู ปวช.กศน.มัญจาคีรี

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 

1.เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจและทราบถึงประโยชน์ของการใช้งาน Program Google Earth ได้อย่างถูกต้อง   

2. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมเกิดทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้งาน          Program Google Earth ได้อย่างก้าวหน้า

3. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

ท่านประธานกล่าวเปิดการอบรม

โดย ท่านนัฐพัฒ พลอยสุพร (ปลัดอาวุโส อำเภอมัญจาคีรี)

ลงทะเบียนและรับคู่มือก่อนเข้ารับการอบรม

 

 

บรรยายกาศในการอบรม

ท่าน ผอ.สุรินทร์   หว่างจิตร

(ผอ. กศน.มัญจาคีรี) 

กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม และกล่าวปิดการอบรม

 

ขอขอบพระคุณท่าน ปลัดอาวุโส ท่านผอ.กศน.มัญจาคีรี คณะครู กศน.มัญจาคีรี ทุกท่าน และผู้เข้ารับการรับอบรม มา  ณ  โอกาสนี้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน .กศน.มัญจาคีรีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

    เสียดายจังไม่ได้เข้า..ส่งแต่ตัวแทน..น้องแป้ง..และนักศึกษาเข้าร่วมนะน้อง..เพราะพี่มาดูช่างทำ ระบบไฟและติดพัดลม อยู่ที่ กศน.ตำบลท่าศาลานะจ๊ะไม่ได้ไปไหนนะ..ฮ้าๆๆ