งานบุญ งานกุศล...

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

งานใดที่เราทำให้ด้วยจิตใจที่ "เสียสละ" งานนั้นจึงเป็นงานที่สร้าง "กุศล"

กุศลนั่นเองจะทำให้เรามีความสุขก่อนทำ ระหว่างทำ และหลังทำ

ความสุข ความอิ่มเอม ความปิติ จะเกิดขึ้นนับจากนี้อีกนานเท่านาน

เมื่อใดที่เราเห็นงานที่เราได้เสียสละแรงกาย แรงใจ ทำให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั้น งานชิ้นนั้นจะจดจำอยู่ในความทรงจำของเราตราบนานเท่านาน...

 Large_0402201101

งานที่เราทำแล้วได้รับ “เงิน” เป็นผลตอบแทน เมื่อเงินหมดไป ความสุขนั้นก็หมดไปด้วย
แต่ทว่างานที่เราทำแล้วได้รับ “กุศล” เป็นผลตอบแทน ไม่ว่านานแค่ไหนความสุขนั้นจะติดอยู่กับใจของเราตลอดไป...

เงินใช้ซื้อข้าวกินอิ่มได้หนึ่งมื้อ แต่กุศลนั้นทำให้ใจเราอิ่มได้หลายวัน หลายเดือน หลายปี หลายภพ หลายชาติ

การใช้แรงทำงานแลกเงิน ได้มาแล้วก็เสียไป หมดแล้วก็ต้องหาเอาใหม่
การใช้แรงทำงานแลกับกุศล ได้มาแล้วไม่หายไปไหน เป็นสมบัติที่ใครจะมาขโมยไม่ได้

เงินเป็น “สมบัติกำพร้า” หามาแล้วก็ต้องเสียไป ไม่เสียตอนอยู่ก็ต้องเสียตอนตาย
แต่บุญกุศลนั้นแลจะติดตามเราไปนับภพ นับชาติ

ร่างกายที่เราได้เราเกิดมานี้ มิใช่มีไว้เพียงหาเงินเท่านั้น
ถ้าหากได้อัตภาพอันประเสริฐ ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาแล้วนั้น จึงตั้งใจ ตั้งกาย เสียสละ ทำความดี เพื่อให้มีบุญ มีกุศล ติดตามไปในยาม “ตาย...”

Large_2401201108 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกแห่งธรรมความเห็น (1)

เมธาประยุตต์
IP: xxx.46.241.149
เขียนเมื่อ 

ขอเชิญท่านทานบดีร่วมเป็นเจ้าภาพ 

ก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่

ณ  วัดป่าสัก   ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก  ๖๕๑๔๐ 

โทร...๐๘ ๑๓๒๔ ๐๖๔๕,  ๐๘ ๔๔๙๒  ๖๗๙๔.

 

              เนื่องจากพระเดชพระคุณพระครูเมธาประยุตต์   เจ้าอาวาสวัดป่าสัก   พร้อมด้วยคณะ-กรรมการวัดป่าสัก   ได้ปรึกษาหารือกันว่า   ศาลาการเปรียญหลังเก่านั้นเริ่มชำรุดทรุดโทรมไปมากแล้ว   เพราะตอนก่อสร้างนั้นไม่ได้เทคานคอดิน   ส่วนไม้ที่ทำเครื่องบนนั้นก็ได้ตากแดดตากฝนอยู่หลายปี   กว่าจะมุงหลังคาแล้วเสร็จ   ซ้ำปลวกก็ขึ้นกัดกินไม้ไปบ้างแล้ว   ฝาผนังและพื้นก็เริ่มร้าวทั่วไปแล้ว   และพอถึงฤดูฝน   ก็มีฝนรั่วน้ำฝนหยดทั่วทั่งศาลา   พระภิกษุสามเณรจะต้องหาถังมารองน้ำที่รั่วลงมาในศาลา   เป็นที่เดือดร้อนเป็นอย่างมาก

              ดังนั้น   จึงเห็นควรให้สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ขึ้น   เป็นศาลาทรงไทยสุโขทัย  ๒  ชั้น   เพราะทางวัดจะต้องใช้สำหรับจัดอบรมพระนวกะ   อบรมสามเณรภาคฤดูร้อน   จัดค่ายคุณธรรม   ปฏิบัติธรรม   อบรมพระภิกษุสามเณร   จัดประชุมสงฆ์   และจัดการเรียนการสอนนักธรรม – บาลีแก่พระภิกษุสามเณรด้วย   อีกทั้งใช้สำหรับต้อนรับคณะศรัทธาที่มาร่วมสร้างบารมีกับทางวัดอีกด้วย   ในการนี้   คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น   ๑๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท (สิบห้าล้านบาท)

              ในการนี้   ทางวัดจึงขอเชิญชวนท่านพุทธบริษัท  ผู้มีจิตเลื่อมใส  มีใจศรัทธา  และท่านมหาเศรษฐีผู้มีใจบุญทุกท่าน   ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี   และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี  ได้ตลอดทั้งปี   สร้างมหาทานบารมีได้ตามกำลังศรัทธา   ท่านสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   จนกว่าจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ   และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อแล้วเสร็จ

                 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย   จงปกปักรักษาให้ท่านทานบดีและครอบครัว   จงประสบแต่ความสุขความเจริญ  ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง  ๔  ประการ  คือ  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ  ปฏิภาณ  ธนสารสมบัติ   มีวิมานทองเป็นของตนเอง   ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า   จะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด   ก็ขอจงประสบผลสำเร็จด้วยกันทุกท่าน  ทุกประการเทอญ.

 

สามารถร่วมบุญสร้างมหาบารมีได้โดย

            ๑.   ส่งธนาณัติ   ตั๋วแลกเงิน   สั่งจ่าย  ป.ณ.  บางระกำ   ๖๕๑๔๐   ในนาม  “เจ้าอาวาสวัดป่าสัก”   หรือ   “พระครูเมธาประยุตต์”  

            ๒.   โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)   สาขาบางระกำ  ประเภทออมทรัพย์      ชื่อบัญชี  “วัดป่าสัก”   เลขที่บัญชี   ๖๒๔ - ๑ - ๒๕๘๓๘ - ๙. 

            ๓.   โอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย  จำกัด (มหาชน)   สาขาโคกมะตูม – พิษณุโลก  ประเภทออมทรัพย์      ชื่อบัญชี  “พระครูเมธาประยุตต์”   เลขที่บัญชี   ๔๙๖ – ๒ – ๑๗๖๗๕ – ๘

โปรดส่งสำเนาการโอนเงินมายังวัด  หรือ  โทรแจ้งที่สำนักงานเลขานุการ  หรือไวยาวัจกรวัดด้วย   เพื่อจัดส่งอนุโมทนาบัตร  และของที่ระลึกระลึก (สำหรับท่านที่บริจาคตั้งแต่  ๑,๐๐๐  บาทขึ้นไป) ไปให้ต่อไป

            ๔.   หรือจะนำปัจจัยมาถวายที่วัดได้ทุกวัน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   โปรดแจ้งล่วงหน้าเพื่อจัดทำของที่ระลึก  และรับรองได้ถูกต้อง  ไม่บกพร่อง

ท่านที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพ  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  … 

พระครูเมธาประยุตต์   เจ้าอาวาสวัดป่าสักและรองเจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา    โทร.  ๐๘  ๑๓๒๔  ๐๖๔๕,  ๐๘  ๔๔๙๒  ๖๗๙๔.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่

๒,๕๕๔  กอง ๆ ละ  ๒,๕๕๔   บาท

สมทบทุนวางศิลาฤกษ์และก่อสร้างศาลาการเปรียญ

ณ  วัดป่าสัก   ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก

โทร...  ๐๘  ๑๓๒๔  ๐๖๔๕,  ๐๘  ๔๔๙๒  ๖๗๙๔.

และเจ้าภาพรายการอื่น ๆ  ดังนี้

              เจ้าภาพผ้าไตรครอง (ไตรกฐิน)          จำนวน  ๑  ไตร                    ๓๐,๐๐๐   บาท

              เจ้าภาพผ้าไตรคู่สวด                           จำนวน  ๒  ไตร                   ๒๐,๐๐๐   บาท

              เจ้าภาพผ้าไตรพระอันดับ                   ไม่จำกัดจำนวน                    ๑๐,๐๐๐   บาท

              เจ้าภาพวางศิลาฤกษ์                                                                     ๑๐๐,๐๐๐   บาท

              เจ้าภาพตอกเสามงคล  เสาเอก            จำนวน  ๑  ต้น                       ๕๐,๐๐๐  บาท

              เจ้าภาพตอกเสามงคล  เสาโท             จำนวน  ๑  ต้น                       ๓๐,๐๐๐  บาท

              เจ้าภาพตอกเสามงคล  เสาตรี             จำนวน  ๑  ต้น                       ๒๐,๐๐๐  บาท

              เจ้าภาพตอกเสามงคล  เสาอื่น ๆ         จำนวน  ๒๙  ต้น                    ๑๐,๐๐๐  บาท

กำหนดการ

วันเสาร์ที่  ๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ตรงกับวันขึ้น  ๑๐  ค่ำ  เดือน  ๑๒   

              เวลา  ๐๗.๓๙  น.          พิธีบวงสรวงเทพ  เทวดา  เสื้อวัด

              เวลา  ๐๙.๓๙  น.           เริ่มตั้งองค์กฐินสามัคคี

              เวลา  ๑๓.๓๐  น.           เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

              เวลา  ๑๗.๓๙  น.          เจริญพระพุทธมนต์เปิดงานและฉลององค์กฐิน

              เวลา  ๑๙.๑๙  น.            พิธีสะเดราะห์เคราะห์  ต่อชะตา  เสริมบารมี

                                                    กลางคืนมีมหรสพสมโภช

วันอาทิตย์ที่  ๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ตรงกับวันขึ้น  ๑๑  ค่ำ  เดือน  ๑๒   

              เวลา  ๐๙.๓๙  น.           พิธีวางศิลาฤกษ์

              เวลา  ๑๑.๐๐  น.            ถวายภัตตาหารเพล  แด่พระภิกษุ  สามเณร

              เวลา  ๑๒.๓๐  น.          ถวายผ้ากฐินทาน  ถวายผ้าป่า

                                                    พระสงฆ์อนุโมทนา  รับของที่ระลึก   เป็นเสร็จพิธี

เหตุที่ต้องสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ 

 

ไม้แปรเริ่มผลุพัง  เพราะตากแดด  ตากฝนมานานก่อนจะมุงหลังคา

หลังคาก็เก่า  ตะปูก็เริ่มถอน  รอวันสังกะสีจะบิน  ฝนตกก็รั่วทั่วทั้งศาลา

 

มีรอยพื้นปูนที่แตกร้าวทั่วทั้งศาลาหลังเก่า

 

 

มีรอยร้าวบริเวณหลังอาสนะสงฆ์  และรอยแตกที่อาสนะสงฆ์อีกด้วย