เป็นเรื่องบังเอิญที่ได้เข้าอบรมการจัดการเรียนการสอนคนตรี ลีลามือ กับการสอนคณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย ท่านวิทยากรได้ให้ความรู้อย่างมากมาย มีอยู่เพลงหนึ่งที่ประทับใจมาก จังหวะคึกคักสนุกสนาน เด็ก ๆ ปฐมวัยของเราคงชอบกันน่าดู จึงได้นำเพลงนี้มาฝากกัน

เพลงเป็ดน้อย

เป็ดน้อย 5 ตัว ต้อแต้ตามกัน

เดินเพลิดเพลินไปในไพรวัลย์

ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ แม่เรียกเสียงดัง

เป็ดน้อย 1 ตัว กลับมาน่าชัง

เป็ดน้อย 4 ตัว ต้อแต้ตามกัน

เดินเพลิดเพลินไปในไพรวัลย์

ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ แม่เรียกเสียงดัง

เป็ดน้อย 1 ตัว กลับมาน่าชัง

เป็ดน้อย 3 ตัว ต้อแต้ตามกัน

เดินเพลิดเพลินไปในไพรวัลย์

ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ แม่เรียกเสียงดัง

เป็ดน้อย 1 ตัว กลับมาน่าชัง

เป็ดน้อย 2 ตัว ต้อแต้ตามกัน

เดินเพลิดเพลินไปในไพรวัลย์

ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ แม่เรียกเสียงดัง

เป็ดน้อย 1 ตัว กลับมาน่าชัง

เป็ดน้อย 1 ตัว เดินตามลำพัง

เดินเพลิดเพลินไปในไพรวัลย์

ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ แม่เรียกเสียงดัง

ไม่กลับมาเลยแนะเธอน่าชัง

แม่เป็ดขนงามเดินตามลูกไป

ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ ก้องในไพรวัลย์

ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ แม่เรียกเสียงดัง

เป็ดน้อย 5 ตัว กลับมาดีจัง