วิถีชีวิตของคนปากะญอ

วิถีชีวิตคนปากะญอ

 

ชีวิตของความเป็นชาวปากะญอ  จะต้องยืนอยู่บนทางของความยากจน  ต้องสู้กับความยากทุกข์ยาก ดังนั้นจึงรอความต้องการจากรัฐบาลผู้ให้ความเมตตาครับ

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักสู้บนทางเดิน ผู้ไม่มีวันท้อความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เราต้องมาช่วยกัน พัฒนาให้ดีขึ้น

การพัฒนาคืกอการก่อนตัวขึ้นบนโลก

เขียนเมื่อ 

ชนชาติไทย ร่วมใจสร้างชาติ พัฒนาบ้านเมือง รักษาวัฒนธรรมอันดีงานให้คงอยู่ตลอดไป