กิจกรรมวงเรียนรู้คุณกิจครัวเรือน

  ติดต่อ

  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณกิจครัวเรือน  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนังมอบหมายให้พนักงานราชการรับผิดชอบคุณอำนวยตำบลข้าพเจ้าได้รับผิดชอบตำบลท่าพญาร่วมกับภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย นางอวยพร  หนูสมจิตย์  หัวหน้าอนามัยวัดสระ  และน.ส.สุภาณี  คำขลิ้ง  เกษตรตำบลท่าพญา  คุณอำนวยทางด้านวิชาการ  และได้รับการร่วมแรงร่วมใจและการทำงานด้วยความเสียสละ  ทำงานด้วยใจ  และในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสิ่งที่น่าประทับใจมากในการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือการที่ได้ใจแลกใจได้ใจคือการที่ได้ให้คุณกิจครัวเรือนได้เล่าถึงสภาพความเป็นอยู่และปัญหาต่าง ๆ ที่เขามีอยู่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและนำมาแก้ปัญหากันภายในกลุ่ม และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะมีการสัญญาในการจัดเวทีว่าจะเลิกเหล้าและสูบบุหรี่เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว  จะทำบัญชีรายวันเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายจากภาวะเศรษฐกิจแบบนี้  และจะประหยัดและอดออม  ปลูกผักกินเอง  และจากการแบ่งกลุ่มอาชีพจะมีผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพเช่นการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง  การเลี้ยงหมู  และครัวเรือนที่สนใจในอาชีพเดียวกันก็จะจับกลุ่มและรวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และจากประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรมากมายจากใจและคิดว่าพื้นฐานของการจัดกิจกรรมไม่จำเป็นต้องใช้เงินแต่หากมีความจริงใจและทำงานด้วยใจ ก็จะได้ใจเขามา และเวทีต่อไปก็จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพที่เขามีอยู่สำหรับกลุ่มอาชีพที่แยกไว้

การจัดวงเรียนรู้คุณกิจครัวเรือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอปากพนัง

หมายเลขบันทึก: 42294, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:29:10+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)