เจริญอุเบกขา ละตัณหาได้มาก

เจริญอุเบกขา ละตัณหาได้มาก

เจริญอุเบกขา ละตัณหาได้มาก

ขณะที่อุเบกขาปรากฏ ความหวั่นไหวดับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พงศธร เหล่าสกุลความเห็น (1)

เจริญอุเบกขา           ตั้งจิตสัมมาแน่วนิ่ง

จิตใสไม่ส่ายไหวติง    สรรพสิ่งเป็นไปในกรรม