หนูน้อยฝึกเขียน

ฉันเพิ่งได้ทำแบบฝึกเขียนให้นักเรียนชั้นอนุบาลห้องฉันเสร็จ โดยใช้โปรแกรมลายจุด เด็ก ชอบมากทำให้ฉัน มีแรงใจทำงานต่อไปตามแรงบันดาลใจของฉัน

โปรแกรมลายจุดนี้ ฉันหาเจอในอินเตอร์เน็ตโดยบังเอิญ จาก web thaiware.com  ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำตัวอักษรลายจุด ให้เด็กเล็ก ๆ ฝึกคัดลายมือ เหมาะสำหรับคุณพ่อ คุณแม่ หรือ ครูปฐมวัย ที่ตองการให้เด็ก ๆ ได้ฝึกคัดลายมือให้สวยงามตั้งแต่ยังเล็ก ๆ โปรแกรมนี้ใช้ได้กับฟอนต์ภาษาไทย หากสนใจ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาใช้งานตามลิ้งนี้ได้ค่ะ http://www.thaiware.com/main/info.php?id=2371