อาวุธของฝ่ายสันติภาพในท่ามกลางสงครามข่าว

DSRR
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

“...เป็นไปได้หรือไม่ว่า นี่คือการส่งออกความเกลียดชังไปนอก พื้นที่ ก่อให้เกิดการขยายตัวไปทุกภาค ทุกจังหวัด สร้างความรู้สึกร่วมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดความเบื่อและเซ็ง อยากให้เรื่องนี้จบลงไป โดยไม่เกี่ยงว่ารัฐจะใช้วิธีการใดก็ตาม ยิ่งเห็นว่าแนวทางสันติวิธีเกิดผลอย่างเชื่องช้า อาจกลายเป็นแรงผลักดันและสนับสนุนรัฐให้ใช้มาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงและเด็ดขาด...”

 
                อาวุธของฝ่ายสันติภาพในท่ามกลางสงครามข่าว     << อ่านต่อ >>

ฉบับเต็ม : http://www.dsrrfoundation.org/2009-11-27-02-07-02.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ความเห็น (0)