GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

PR จ๊ะจ๋า

สร้างเสริมศักยภาพ เพื่อมุ่งสู่คุณภาพของงานประชาสัมพันธ์
1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรออกสู่สาธารณชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3.เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีในสายตาประชาชนให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงได้รับการยกย่องในระดับประเทศ 4.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เกิดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 42010
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)