PR จ๊ะจ๋า

  ติดต่อ

  สร้างเสริมศักยภาพ เพื่อมุ่งสู่คุณภาพของงานประชาสัมพันธ์  
1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรออกสู่สาธารณชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3.เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีในสายตาประชาชนให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงได้รับการยกย่องในระดับประเทศ 4.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เกิดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR จ๊ะจ๋า

หมายเลขบันทึก: 42010, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:30:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ราชภัฏ#ประชาสัมพันธ์#กำแพงเพชร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)