PR จ๊ะจ๋า

pr_kpru
สร้างเสริมศักยภาพ เพื่อมุ่งสู่คุณภาพของงานประชาสัมพันธ์
1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรออกสู่สาธารณชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3.เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีในสายตาประชาชนให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงได้รับการยกย่องในระดับประเทศ 4.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เกิดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR จ๊ะจ๋า

คำสำคัญ (Tags)#ราชภัฏ#ประชาสัมพันธ์#กำแพงเพชร

หมายเลขบันทึก: 42010, เขียน: 01 Aug 2006 @ 16:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)