วันนี้ระหว่างรอประชุมทีมลดความเสียหายสิ่งส่งตรวจทางท่อลม ผู้เขียนไปก่อนเวลาเล็กน้อย ระหว่างรอก็มีน้องพยาบาลถามถึงการเจาะ Troponin T และเรื่องการออกผล Lab กับเจ้าหน้าที่เราที่นั่งอยู่ และก็ได้บอกไปว่า ใช้ Clotted blood วันนี้ไม่ทำ...

ผู้เขียนแอบสังเกตุการณ์และฟังอย่างเงียบ ๆ ในตอนแรก ก็เลยอดชี้แจงไม่ได้ว่า Troponin T ทำทุกวัน ออกผลภายในวันนั้นในเวลาราชการ แม้แต่เสาร์-อาฑิตย์ก็ทำ 

มีหลาย  ๆคนบอกว่าไม่ทราบเลย และยังเข้าใจผิด เช่นการตรวจผล HbA1c ก็เช่นกัน มีเจ้าหน้าที่เราหลายคนยังเข้าใจว่า ออกผลทุกวันพฤหัส และเมื่อผู้ป่วยถามก็ได้บอกไปตามความเข้าใจนั้น ซึ่งจริง  ๆแล้ว การตรวจ HbA1c ทำทุกวันและออกผลภายในเวลาราชการเป็นเวลานานแล้ว ยกเว้น เสาร์-อาฑิตย์

ก็เลยมีบางคนเสนอว่าน่าจะมีหนังสือเแจ้งบอกการเปลียนแปลงบ้าง....... ผู้เขียนฟังแล้วก็เห็นด้วยน๊ะ แต่ไม่รู้จะช่วยอย่างไร แต่อย่างน้อยวันนี้ที่ได้พูดคุยกันก็ได้ทราบไปบ้างแล้วอย่างน้อย 5 -6 คน