อยากได้คำปรึกษาจากสมาชิก blog ค่ะ เกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องวินัยจราจรโดยเฉพาะมารยาทในการขับขี่รถ และการเปิดสัญญาณไฟ โดยเฉพาะไฟเลี้ยว เพราะปัจจุบันถ้าสังเกตุจะเห็นว่านิสิตที่ขับขี่รถภายในบริเวณมหาวิทยาลัย หรืออาจจะรวมถึงบุคลากรด้วยก็ได้นะค่ะ ไม่ค่อยเปิดไฟเลี้ยว และไม่สนใจรถคันอื่น ๆ โดยเฉพาะตามแยกต่าง ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดอุบัติเหตุ ภายในมหาวิทยาลัย
          เมื่อคืนผู้เขียนนั่งคิดโครงการรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟจราจรขึ้น ซึ่งแนวทางจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของสัญญาณไฟต่าง ๆ ช่วงบ่ายจะให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำสื่อรณรงค์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ คำขวัญเพื่อออกเสียงตามสาย เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมจริง ๆ กับโครงการ และเมื่อผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นหรือได้ยินสื่อที่เกิดจากตัวเองก็น่าที่จะสนใจ และชักชวนเพื่อนร่วมปฏิบัติตาม แต่ก็ยังมีหลาย ๆ ประเด็นที่ยังไม่ลงตัว อยากได้ข้อคิดที่หลากหลาย มุมมองที่กว้างขึ้น เพื่อสร้างโครงการที่มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้จริง ๆ