การศึกษาพิเศษ ตุ้ง

รายงานการศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษ

รายงานการศึกษาพิเศษ 

จากการที่ได้ไปดูงานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.นนทบุรี,โรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี, ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรี, โรงเรียนปัญญานุกูล ทำให้มีความเข้าใจในตัวของเด็กพิเศษมากขึ้น ทั้งด้านความคิด การแสดงออกของเด็ก ฯลฯ ซึ่งบางครั้งเราอาจเข้าใจเข้า แต่สำหรับเด็กบางคนเราไม่สามารถทราบได้ว่าเขากำลังจะทำอะไร หรือคิดอะไร เพราะเด็กบางคนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เขามีความรู้สึกอย่างไร เขาก็จะแสดงแบบนั้นออกมาโดยไม่รู้ตัว ซึ่งบางครั้งการแสดงออกนั้นไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ ทางศูนย์การศึกษาพิเศษในแต่ละที่ มีการเอาใจใส่แก่เด็กพิการเป็นอย่างมาก เพราะเขาได้มีการต่อตามผลการรักษาอย่างตลอดเวลา และต่อเนื่อง

 • การจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนโสตศึกษา จ.นนทบุรี

   

เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยเฉพาะ ซึ่งภายในโรงเรียนมีการจัดห้องการฝึกทักษะทุกด้าน เช่น ห้องฝึกทักษะการได้ยิน ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อให้เด็กได้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • การจัดการศึกษาพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ. สุพรรณบุรี เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีความสมบูรณ์แบบมากๆ ให้บริการแก่ผู้พิการทุกประเภทและศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 มีหน้าที่ดังนี้

   

 • บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

   

 • บริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรกและเตรียมความพร้อม

   

 • ให้คำปรึกษา                    

   

 • ประสานงานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

   

 • ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

   

 • ศูนย์วิชาการ วิจัย และพัฒนาหลักสูตร

   

 • บริการช่วยเหลือด้านอื่น                    

   

 • การจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนปัญญานุกูล

  โรงเรียนปัญญานุกูลจะจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งเด็กในโรงเรียนเกือบทั้งหมดพักหอพักภายในโรงเรียน และมีบางส่วนที่มีผู้ปกครองคอยรับคอยส่ง มีการใช้หลักสูตรของการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะและเป็นสถานที่ค่อยส่งเด็กที่พร้อมพอที่จะสามารถเรียนร่วม กับเด็กปกติได้ ซึ่งเด็กเหล่านี้พยายามปรับตัวเองให้เข้ากับผู้อื่นอยู่  และสักวันหนึ่งเด็กเหล่านี้อาจเป็น อนาคตของชาติก็ได้ เราทุกคนควรให้กำลังใจพวกเขาเหล่านั้น และ ให้ความรักแก่เขาตลอดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาพิเศษ ตุ้งติ้ง

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 4193, เขียน: 21 Sep 2005 @ 15:21 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

อ.วิรัตน์ชัย ผอ.สถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
IP: xxx.133.144.210
เขียนเมื่อ 

การศึกษาในครั้งนี้ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในตัวของเด็กพิเศษมากขึ้น ทั้งด้านความคิด การแสดงออกของเด็ก ฯลฯ ซึ่งบางครั้งเราอาจเข้าใจเข้า 

หากให้ความสนใจในตัวเด็กพิเศษเพิ่มมากขึ้นคุณครูที่สอนเด็กพิเศษจะสามารถเข้าใจเด็กเหล่านี้ได้และทำให้เข้าใจเด็กปกติมากยิ่งขึ้น