ปลิงทะเล**สามารถ+วีระยุทธ**

น่าดูน่าชม

ปลิงทะเลของไทย

     ปลิงทะเล เป็นสัตว์น้ำเค็มชนิดหนึ่งซึ่งผู้นิยมบริโภคโดยเฉพาะชาวจีน ปลิงทะเลเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
         จัดอยู่ใน Phylum Echinodermata
                             Class Holothuroidea
ลักษณะสำคัญ อาศัยอยู่ตามก้นทะเล โดยฝังตัวขุดรูอยู่ในโคลน ทราย หรืออาศัยอยู่ตามกอสาหร่ายทะเล ปะการัง มีขนาดรูปร่างแตกต่างกัน โดยทั่ว ๆ ไปมีรูปร่างทรงกระบอก ยาวคล้ายถุง มีปากและช่องขับถ่ายอยู่ที่ปลายส่วนหัวและหาง รอบ ๆ ปากมีหนวด (tentacles) หนวดมีจำนวนมากน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของปลิงทะเล เช่น สกุล Cucumaria thyone มีหนวด 10 เส้น สกุล Holothuria มีหนวด 20-30 เส้น เป็นต้น ผิวตัวของปลิงทะเลอาจจะนุ่ม มีลักษณะบางโปร่งแสง หรือหนาทึบแสง บางชนิดผิวเรียบ แต่ปกติมักจะมีปุ่มยื่นออกมาคล้าย หูด ที่บริเวณผิวตัวจะมีสปิคุล (spicules) ซึ่งเป็นแผ่นโครงร่าง (skeletal plates) ลักษณะของสปิคุลใช้ในการจำแนกชนิดของปลิงทะเล ซึ่งแต่ละชนิดจะมีสปิคุลแตกต่างกันออกไป บางชนิดสปิคุลจะมีลักษณะคล้ายรูปสมอเรือ เช่น สกุล Holothuria ในการศึกษาสปิคุลของปลิงทะเลโดยแช่ชิ้นของผิวตัวที่ตัดมาจากปลิงทะเลในโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ จนส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อยุ่ยสลายออก ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน รินส่วนที่เป็นสารละลายทิ้งล้างไขมันที่ติดมาด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์จนหมด ล้างตะกอนด้วยน้ำกลั่นหลาย ๆ ครั้ง จนสะอาดแล้วนำไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
ปลิงทะเลกินอาหารประเภทแพลงก์ตอน และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น โปรโตซัว สาหร่ายทะเล และไดอะตอม ใช้หนวดพุ่มไม้จับอาหารโดยอาศัยเมือกเหนียว ซึ่งฉาบอยู่ตามผิวหนวด คอยดักอาหารที่ผ่านมากับน้ำ และอาหารประเภทอินทรีสารที่ตกอยู่ใต้ท้องน้ำ ซึ่งมักจะปนไปกับโคลนและทรายที่มันฝังตัวอยู่

โดย...............สามารถ+วีระยุทธ............................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักสัตว์ไร้กระดูกความเห็น (2)

pop
IP: xxx.156.129.135
เขียนเมื่อ 
อยากทราบว่าปลิงทะเลเป็นสัตว์คุ้มครองหรือไม่  และวิธีการนำปลิงทะเลมาปรุงอาหาร
วรัทยา ถาวรวชิรธรรม
IP: xxx.158.191.249
เขียนเมื่อ 

ถ้าจะเอาปลิงทะเลมาเลี้ยงจะต้องมีการวางแผนการเลี้ยงอย่างไร เลี้ยงกับอะไรค่ะ