ดาวขนนก
ชื่อสามัญ Feather Star
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cenometra sp .
ลักษณะสำคัญ

                       ดาวขนนก เป็นญาติสนิทกับเม่นทะเล ปลิงทะเล และดาวทะเลชนิดอื่นๆ ดาวขนนกจะมีสีสันแตกต่างกันไป แล้วแต่ชนิด ปากจะอยู่ ทางด้านล่าง กินอินทรีย์สารหน้าดินเป็นอาหาร บางครั้งมักพบสัตว์ทะเลหลายชนิด อาศัยอยู่ระหว่างระยางค์ หรือแขนที่ดูคล้ายขนนก

 

โดย******สามารถ+วีระยุทธ******