ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหม่สามัญ และสัมมนาวิชาการ สมาคมนักฝึอบรมแห่งประเทศไทย รายการสถานีทุนมนุษย์ และรายการเก่งยกกำลังสาม รายการคุณภาพด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ สู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุข

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหม่สามัญ และสัมมนาวิชาการ สมาคมนักฝึอบรมแห่งประเทศไทยพบกับการสัมมนาทางวิชาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

 

 

 

 หมายเหตุ : ท่านสามารถรับชมตัวอย่างรายการได้ที่

  http://www.youtube.com/results?search_query=puchiss99&aq=f

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม

 

ประชุมใหม่ส ามัญ

 

และสัมมนาวิชาการ

 

 สมาคมนักฝึอบรมแห่งประเทศไทย

 

ที่ยิ่ งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

 

 หัวข้อ

 

การพัฒนาบุคลากรเพื่อการ 

 

 พัฒนาประเทศ

 

การพัฒนาบุคลากรสู่ความสำเร็จ

 

ขององค์กร

 

 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร

 

ให้เป็นคนดีคนเก่ง

 

โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง

 

ในระดับประเทศ

 

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์

 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท

 

ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

 

ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันส่งเสริม

 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

อ.ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์

 

 กรรมการอำนวยการสถาบันพัฒนา

 

บุคลิกภาพ และศิลปการพูด

 

นางเนาวรัตน์ บำรุงจิตต์ 

 

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 

บจก.ซีพีเอฟ เทรนนิ่ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554

 

 ณโรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม

 

 ผู้สนใจติดต่อได้ที่

 0871382995 ,

0806231680

 e-mail:[email protected]

 

ท่านสามารถรับตัวอย่างชมรายการสถานีทุนมนุษย์ และรายการเก่งยกกำลัง 3 รายการคุณภาพมุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรสู่ความสัมฤทธิ์ ในแนวคิด

"ทุนมนุษย์สร้างได้ และค้นหาต้นแบบทุนมนุษย์ของสังคมไทย สู่สังคมโลก"

ได้ที่

http://www.youtube.com/watch?v=yklubM7xbYY

http://www.youtube.com/watch?v=ZeD7-QsOe58

http://www.facebook.com/video/video.php?v=177482652274970&comments&bcode=Sjj6P#!/profile.php?id=100000397089392

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคมความเห็น (0)